Facebook

Rozpoznání - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rozpoznání.

Význam: Rozpoznání je proces identifikace něčeho nebo někoho na základě pozorovaných vlastností.

průzkum (terénu)

Průzkum terénu je sběr a analýza informací o daném území s cílem zjistit přirozené podmínky a zdroje.

obhlídka

Obhlídka je proces prozkoumání a kontroly prováděný k získání informací o stavu něčeho.

Podobná synonyma

průzkum

Průzkum je proces systematického sběru a analýzy dat za účelem získání informací pro určitý účel.

průzkum trhu

Průzkum trhu je proces získávání informací o potřebách a preferencích zákazníků, výrobě a obchodu.