Facebook

Přirozený - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu přirozený.

Význam: Přirozený znamená existující v přírodě, bez lidského zásahu, přirozený stav, který není uměle vytvořen.

pravý

Pravý se obvykle používá k označení něčeho, co je správné, skutečné nebo nezkreslené.

opravdový

Pravdivý, autentický; skutečný, upřímný; podle skutečnosti; nefalšovaný.

přírodní

Přírodní je věc, která se vytváří přirozeně; jako přírodní prostředí, krajina nebo věci přírody.

nehraný

Nehraný znamená, že daná činnost nebyla představena veřejnosti nebo se neuskutečnila; bylo to pouze naznačeno nebo naznačeno.

umělý

Umělý: vyrobený člověkem, namísto přírodního; např. umělé složky, technologie, materiály.

nestrojený

Nestrojený = bez záměrného přetváření a upravování; upřímný a přirozený.

nehledaný

Nehledaný znamená nečekaný, neplánovaný, neočekávaný.

nenucený

Nenucený význam je neformální, volný a přirozený. Je to přirozený a spontánní způsob jednání nebo projevu.

bezprostřední

Bezprostřední: okamžité, okamžitě, přímé, neprodlené, bez odkladu.

samozřejmý

Samozřejmý se týká toho, co je považováno za samozřejmé, jasné a bezpodmínečně vyžadované. Používá se k popisu situace nebo jevu, který je přijímán jako samozřejmost.

obvyklý

Obvyklý je to, co se obvykle děje nebo se očekává. Je to běžné a normální pro danou situaci nebo okolnosti.

běžný

Běžný je obecně používaný, obvyklý, běžně se vyskytující a obvyklý.

Podobná synonyma

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

přírodní (plyn)

Přírodní plyn je palivo, které se těží přímo z přírodních zdrojů a jehož složení je přírodní.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

bezprostřední poznání

Bezprostřední poznání je proces pochopení informací bez potřeby dalšího uvažování nebo analýzy.

přírodní voda

Voda přírodní je voda, která je neupravená a není upravena pro lidskou spotřebu. Je to voda, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.

v pravý čas

V pravý čas znamená včas, nebo vhodný čas; činění něčeho správně a vhodně ve správnou dobu.

opravdový (přítel)

Autentický, upřímný, oddaný a loajální přítel, který vám bude vždy věrný.

přírodní síla

Přírodní síla je silná síla přírody, která je předávána z generace na generaci a může být využita k našemu prospěchu.

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

přírodní sloučenina

Přírodní sloučenina je látka, která se přirozeně vyskytuje v přírodě a je složena z prvků nebo jejich sloučenin.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.