Facebook

Provést - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu provést.

Význam: Provést znamená uskutečnit nebo splnit nějakou činnost, akci, úkol nebo příkaz. Například provést úkol, vyřídit úkol, provést opravu, provést údržbu nebo provést vyšetření.

spáchat (zločin)

Spáchat zločin znamená udělat něco, co je protiprávní nebo nezákonné. Zločin může být od malých přestupků až po závažné trestní činy.

vykonat (revizi)

Vykonat revizi znamená provést pečlivou a systematickou kontrolu údajů, procesů nebo informací.

udělat

Udělat = provést činnost, úkon nebo akci; zrealizovat; uskutečnit.

učinit

Učinit: provést činnost, aby se dosáhlo určitého cíle.

uskutečnit

Uskutečnit znamená provést nebo realizovat; uvést do praxe.

realizovat

Realizovat znamená uskutečňovat, provádět a plnit.

vypracovat (výšivku)

Vypracovat = vytvořit, zpracovat, zhotovit, dokončit.

předvést

Ukázat, demonstrovat, předvést; zobrazit, ukázat; prezentovat.

zahrát (operu)

Provést scénickou interpretaci opery, obvykle s hudebním doprovodem.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

zatančit si <s kým>

Tančit si společně s někým na písničku, aby se zlepšila nálada a vytvořil se příjemný zážitek.

vyvést (hloupost)

Vyvést v hlouposti je vyjádřit něco nesmyslného či nesprávného.

spáchat

Provést něco špatného, nezákonného nebo zločinného.

Podobná synonyma

vyvést

Vyvést znamená přenést něco z jednoho místa do druhého; nebo také vyjádřit názor nebo odůvodnění.

vyvést (na pastvu)

Vyvést: pustit do pastviny dobytka či jiná zvířata k pastvě.

učinit <co pro koho>

Učinit: vykonat něco pro někoho; uskutečnit, uskutečnit činnost, aby se něco splnilo.

páté přes deváté

Páté přes deváté znamená vyhnout se konvenčním způsobům zajištění výsledků a přijmout neobvyklé, inovativní metody.

učinit tučným

Učinit tučným znamená zvýraznit slova nebo části textu silnějším řezem a tmavší barvou.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

udělat kompliment

Udělat kompliment je vyjádření pochvaly, uznání či obdivu něčemu, co je jinému člověku příjemné.

vykonat

Vykonat znamená uskutečnit nebo provést plán, úkol nebo činnost.

hloupost

Hloupost je nevědomost nebo nerozvážné chování, které je založeno na nedostatku rozumu a porozumění.

spáchat sebevraždu

Samovolný záměr ukončit si život, sebevražda.

vyvést <koho> (ven)

Vyvést osobu ven, fyzicky ji vytáhnout z místa, kde se nachází.

hranice

Hranice jsou to, co odděluje jedno území od druhého, ať už je to politické nebo geografické ohraničení.

uskutečnit (ples)

Realizovat, provést, uskutečnit: uskutečnit ples = provést jeho plánovanou organizaci a provedení.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

zahrát (skladbu)

Hrát (skladbu) na nástroj nebo zpívat; provést skladbu nebo píseň.

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.

udělat si legraci

Udělat si legraci: vtipkovat, škádlit, provokovat a smát se něčemu zábavnému.

vyvést se

Vyvést se znamená zcela se zbavit čehokoliv, odcházet nebo se dostat do jiného stavu.

převést

Převést znamená přenést, přeměnit, přesunout nebo přetransformovat něco z jednoho stavu či podoby do druhého.

skočit přes (potok)

Přeskočit potok, vyjádření pro překonání překážky. Znamená překonání něčeho, co člověka brání dosáhnout svého cíle.

udělat si

Uskutečnit si svůj sen, zařídit si věci, dát do pořádku, obstarat něco, co si přejete.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

vypracovat

Vypracovat znamená vyřešit, splnit nebo dokončit nějakou úlohu nebo projekt.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.