Facebook

Provést - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu provést.

Význam: Provést znamená uskutečnit nebo splnit nějakou činnost, akci, úkol nebo příkaz. Například provést úkol, vyřídit úkol, provést opravu, provést údržbu nebo provést vyšetření.

spáchat (zločin)

Spáchat zločin znamená udělat něco, co je protiprávní nebo nezákonné. Zločin může být od malých přestupků až po závažné trestní činy.

vykonat (revizi)

Vykonat revizi znamená provést pečlivou a systematickou kontrolu údajů, procesů nebo informací.

udělat

Udělat = provést činnost, úkon nebo akci; zrealizovat; uskutečnit.

učinit

Učinit: provést činnost, aby se dosáhlo určitého cíle.

uskutečnit

Uskutečnit znamená provést nebo realizovat; uvést do praxe.

realizovat

Realizovat znamená uskutečňovat, provádět a plnit.

vypracovat (výšivku)

Vypracovat = vytvořit, zpracovat, zhotovit, dokončit.

předvést

Ukázat, demonstrovat, předvést; zobrazit, ukázat; prezentovat.

zahrát (operu)

Provést scénickou interpretaci opery, obvykle s hudebním doprovodem.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

zatančit si <s kým>

Tančit si společně s někým na písničku, aby se zlepšila nálada a vytvořil se příjemný zážitek.

vyvést (hloupost)

Vyvést v hlouposti je vyjádřit něco nesmyslného či nesprávného.

spáchat

Provést něco špatného, nezákonného nebo zločinného.

Podobná synonyma

udělat pokrok

Udělat pokrok znamená posunout se dopředu, zlepšit se nebo se nějak změnit k lepšímu.

vypracovat

Vypracovat znamená vyřešit, splnit nebo dokončit nějakou úlohu nebo projekt.

udělat (rukama)

Vytvářet, stavět, opravovat nebo manipulovat s použitím rukou.

učinit útulným

Učinit místo útulným: vytvořit příjemné a pohodlné prostředí.

hloupost

Hloupost je nedostatek intelektuálních schopností, chybějící rozumnost a hlubší pochopení.

udělat chybu

Udělat chybu znamená dopustit se omylu nebo selhání ve vykonávané činnosti.

udělat si

Uskutečnit si svůj sen, zařídit si věci, dát do pořádku, obstarat něco, co si přejete.

udělat obličej

Vyjádřit nezájem, nelibost či nedůvěru výrazem obličeje, obyčejně ve formě úšklebku.

hranice

Hranice jsou to, co odděluje jedno území od druhého, ať už je to politické nebo geografické ohraničení.

uskutečnit se

Uskutečnit se znamená uskutečnit něco, co bylo plánováno, cíleno či navrženo.

páté přes deváté

Páté přes deváté znamená vyhnout se konvenčním způsobům zajištění výsledků a přijmout neobvyklé, inovativní metody.

převést

Přenést nebo převést: přesunout údaje, informace nebo vlastnictví z jednoho místa nebo formy na jiné.

převést hovor (jinam)

Přesunout rozhovor (jinam) - např. na jiné místo, místnost, telefonní číslo, atd.

dostat se (přes most)

Překonat překážku a dostat se na druhou stranu.

uskutečnit (úkol)

Realizovat, uskutečnit; splnit, provést, provádět, dopracovat, uskutečnit zadanou úlohu.

přes

Přes je spojovacím slovem pro označení překonání vzdálenosti nebo času, nebo pro označení odlišnosti mezi dvěma věcmi.

udělat si čas

Udělat si čas znamená najít si čas na odpočinek, zábavu nebo činnosti důležité pro vlastní rozvoj.

uskutečnit (ples)

Realizovat, provést, uskutečnit: uskutečnit ples = provést jeho plánovanou organizaci a provedení.

vyvést <koho> (ven)

Vyvést osobu ven, fyzicky ji vytáhnout z místa, kde se nachází.

vyvést se

Vyvést se znamená zcela se zbavit čehokoliv, odcházet nebo se dostat do jiného stavu.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

předvést se

Předvést se: představit se, demonstrovat své schopnosti a dovednosti, aby se přesvědčili ostatní.

udělat kariéru

Postoupit v kariéře, dosáhnout profesionálního úspěchu a získat zaměstnání v oboru, ve kterém člověk usiluje o vysoké postavení.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

udělat ledabyle

Udělat ledabyle znamená dělat něco bez dostatečného úsilí, pozornosti či námahy.

zahrát si

Zahrát si znamená společně s ostatními se zábavnou aktivitou, jako je hra nebo soutěž.