Facebook

Spáchat (zločin) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu spáchat (zločin).

Význam: Spáchat zločin znamená udělat něco, co je protiprávní nebo nezákonné. Zločin může být od malých přestupků až po závažné trestní činy.

provést

Provést znamená uskutečnit nebo splnit nějakou činnost, akci, úkol nebo příkaz. Například provést úkol, vyřídit úkol, provést opravu, provést údržbu nebo provést vyšetření.

Podobná synonyma

provést (skladbu)

Provést (skladbu) znamená hrát hudbu a zpívat píseň podle not, aby byly zahrány všechny tóny.

provést <co>

Udělat, provést, dokončit, uskutečnit.

provést odčítání

Provést odčítání znamená odečíst jednu číselnou hodnotu od druhé a vypočítat rozdíl.

provést (úkol)

Provést znamená splnit, vykonat, uskutečnit nebo dokončit.

provést převod

Převod je proces převodu dat, informací nebo peněz z jednoho systému do jiného.

provést <koho>

Provést znamená provedení jeho úkolu, úkonu, příkazu nebo jiného úkolu.

provést cunnilingus <komu>

Provést cunnilingus je orální sexuální akt, při kterém se partner líbá, olizuje a sáňkuje po ženském genitálu.

provést (rozkaz)

Provést rozkaz znamená splnit určité úkoly požadované předem.

provést rozkaz

Splnit požadavek či rozkaz daný někým jiným; naplnit jeho očekávání.

provést obhajobu (disertace)

Provést obhajobu (disertace): obhájit výsledky výzkumu a dokumentovat význam výsledků před akademickou komisí.

provést dělení

Provést dělení znamená rozdělit věci, částky, počty apod. na menší jednotky, díly nebo části.

provést rekultivaci

Provést rekultivaci znamená obnovit původní účel a funkci zemědělské půdy poškozené přírodními, antropogenními nebo technologickými činiteli.