Facebook

Promáčknout - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu promáčknout.

Význam: Promáčknout znamená přitlačit silou nebo násilím, aby se něco smrsklo.

zmáčknout (trochu)

Stisknout/tlakovat rychle; zatlačit/přitisknout.

prorazit

Prorazit znamená dosáhnout něčeho nového, často v oblasti úspěchu, tím že se překonají překážky a obstojí v konkurenčním prostředí.

prolomit

Prolomit znamená fyzicky nebo symbolicky překonat, rozbít, přerušit nebo porušit.

Podobná synonyma

rozhněvat (trochu)

Rozhněvat znamená být naštvaným, naštvat se, být hněvivým.

trochu třít

Tření je fyzikální jev, při kterém se dvě tělesa otáčejí proti sobě, aby se vzájemně zpomalila nebo zabránila pohybu.

zamíchat (trochu)

Míchat směs různých složek, aby se spojily nebo promíchaly.

trochu

Trochu znamená malé množství nebo mírnou míru.

prolomit (zeď)

Prolomit zdi znamená odstranit překážku nebo překonat bariéru.

skrčený (trochu)

Skrčený znamená zkrácený, užší nebo zmenšený; obvykle se používá pro popis postoje, pohybu nebo velikosti.

jíst (trochu)

Konzumovat potravinu pro získání energie a živin; přijímání potravy pro udržení zdraví.

zmáčknout

Udělat něco násilným tlakem, stisknout nebo stlačit.

nalít (trochu)

Nalít znamená přelít tekutinu z jednoho místa do druhého.

pustit (trochu)

Dovolit něco, aby se stalo, nebo někomu umožnit něco udělat.

trochu šilhat

Trochu šilhat znamená jít/dělat něco zpomaleně, váhavě nebo zmateně.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.

napít se (trochu)

Napít se: vypít si nápoj, obyčejně alkoholický, v určitém množství.

ohřát se (trochu)

Ohřát se znamená zahřát se, aby se člověk cítil dobře a uvolnil.

prorazit (obklíčení)

Prorazit obklíčení znamená dokázat se dostat ven ze stísněné situace a překonat překážky, které jsou na cestě.

roztrhat (trochu)

Roztrhat je přerušit nebo rozdělit něco na menší části.

zmáčknout (knoflík)

Stisknout knoflík, dotknout se ho.