Facebook

Produkce - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu produkce.

Význam: Produkce je proces vytváření produktů nebo služeb, které jsou potřebné k uspokojení poptávky.

výroba

Výroba je proces tvorby produktů nebo služeb za použití surovin, materiálů a energie.

vyrábění

Vyrábění je proces tvorby produktu nebo služby spojený s materiály, technologiemi a lidskou prací.

těžba

Těžba je proces získávání zdrojů, obvykle z přírodních surovin, z hornin nebo z podzemních zdrojů.

vytváření

Vytváření je proces tvorby, vytváření nových nebo změněných věcí, systémů nebo myšlenek.

výkon

Výkon je mírou efektivnosti, účinnosti nebo schopnosti vykonávat činnost.

představení

Představení je prezentace něčeho, co je představováno jiným lidem.

předvádění

Předvádění je činnost ukazovat nebo demonstrovat něco jiným lidem.

tvoření

Tvoření je proces stvoření, vytváření nebo tvorby čehokoliv, co existuje.

produkování

Produkování je proces vytváření produktů nebo služeb pro spotřebitele, které jsou použité k uspokojení jejich potřeb.

výtvor

Výtvor je výsledek tvořivé činnosti, dílo uměleckého umu nebo vynálezu.

dílo

Dílo je výtvor člověka, který nějakým způsobem vyjadřuje jeho myšlenky, názory či postoje.

kreace

Kreace je proces tvorby čehokoli nového nebo originálního; to může být výzkum, nápad, produkt, design, služba, umělecké dílo nebo koncept.

Podobná synonyma

umělecká tvorba

Umělecká tvorba je vyjádřením kreativity a uměleckého talentu. Jsou to originální díla vytvořená umělcem, aby jimi sdělil své myšlenky a pocity.

nominální (výkon)

Nominální (výkon) je specifický údaj, který se vztahuje k určitému stupni schopnosti nebo výkonu.

tvoření hlásek

Tvoření hlásek je proces vytváření zvuků (z hlásek) pomocí úst a hlasu.

důlní dílo

Důlní dílo je technická stavba veřejného nebo soukromého charakteru sloužící k těžbě a zpracování surovin.

kazit (čí dílo)

Kazit znamená poškodit nebo zhoršit kvalitu nebo stav něčeho.

předvádění (skladby)

Předvádění je proces interpretace hudby, kdy se skladby interpretují na koncertě nebo v rámci výuky.

výkon (početní)

Výkon početní je množství práce, které je vykonáno ve stanoveném čase, obvykle měřené v počtu jednotek, které jsou vyrobeny.

podat výkon

Vykonat činnost s maximálním úsilím a důsledností, aby se dosáhlo očekávaných výsledků.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

sestavovat (dílo)

Sestavovat znamená spojovat jednotlivé části dohromady, aby bylo možné vytvořit celek.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

zvyšovat se (výroba)

Zvyšovat se označuje růst produkce či objemu vyráběných či vyrobených zboží, služeb nebo aktiv.

dovršit (dílo)

Dokončit, splnit, ukončit, uzavřít (dílo).

předvádění se

Předvádění se je prezentování něčeho, co chceme ukázat ostatním.

neúplné dílo

Neúplné dílo je dílo, které není úplné, neboť se jedná o dílo, jehož autor ho nedokončil, či je v nedostatečném stavu.

klasické dílo

Klasické dílo je dílo uznávané jako významné umělecké dílo nebo jako vlivný vědecký nebo literární text.

představení (kombinované)

Představení je veřejná prezentace nebo předvedení něčeho, obvykle konkrétního výrobku nebo umění.

opakovat (představení)

Opakovat znamená opakovaně sdělovat nebo provádět stejnou myšlenku nebo činnost.

komické dílo

Komické dílo je dílo (film, kniha, pořad, atd.) s humornými prvky, které se snaží vyvolat u diváků smích.

poklesnout (výroba)

Poklesnout = snížit se, mít nižší hodnotu než dříve; obecně se používá pro klesající výrobu.

velkolepé dílo

Velkolepé dílo je úžasné umělecké dílo, které je dokonalé v provedení, nápaditosti a odvaze.

literární dílo

Literární dílo je umělecky zpracovaný text, který má myšlenku, vypráví příběh či sděluje názory.

dílo (umělecké)

Umělecké dílo je výtvor člověka, který vyjadřuje kreativní myšlenky, nápady a názory.

výroba šatstva

Výroba šatstva je proces výroby oblečení, při kterém se z vláken, materiálů a dalších komponentů vytváří oblečení.

průmyslová výroba

Průmyslová výroba je systém výroby, který zahrnuje mechanizaci, automatizaci a využití technologií a strojů. Je to proces výroby založený na standardizovaných postupech a systémech.

vytváření fixního kapitálu

Vytváření fixního kapitálu je proces zahrnující investování do aktiv, které slouží jako trvalé zdroje pro podnikání.

nejlepší výkon

Nejlepší výkon je maximální účinnost, kterou může člověk či systém dosáhnout. Je to nejvyšší úroveň výkonu dosahovaného po dlouhodobou snahou a úsilím.

výkon (mistrovský)

Výkon (mistrovský) je vynikající výkon, který je prováděn s ohromující dovedností, pečlivostí a zručností.