Facebook

Přisvědčit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přisvědčit.

Význam: Význam slova "přisvědčit" je potvrdit, uznat nebo souhlasit s čímsi. To může být např. souhlas s názorem, schválení požadavku nebo soudní rozsudek.

souhlasit

Souhlasit znamená projevit svůj souhlas, uznat nebo podpořit něco, co je řečeno, představuje nebo se děje. Může být vyjádřeno slovy, gestem nebo akcí.

přitakat

Vyjádřit souhlas, přijmout nebo schválit něco, co někdo řekl nebo udělal.

přikývnout

Přikývnout znamená souhlasit s něčím, dát najevo souhlas nebo odpovědět kladně na otázku nebo návrhy. Může se projevit jak tichým pohybem hlavy, tak i slovy.

Podobná synonyma

souhlasit <s čím>

Souhlasit znamená schvalovat nebo podporovat něco.

souhlasit <s kým>

Souhlasit znamená být ve shodě s něčím, jako například s názorem, návrhem nebo postupem někoho jiného.

souhlasit (úplně)

Souhlasit znamená přijmout nebo podporovat názor, stanovisko nebo rozhodnutí někoho jiného.

souhlasit <co s čím>

Souhlasit znamená vyjádřit souhlas s názorem, návrhem či akcí druhé osoby.