Facebook

Přisvědčit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přisvědčit.

Význam: Význam slova "přisvědčit" je potvrdit, uznat nebo souhlasit s čímsi. To může být např. souhlas s názorem, schválení požadavku nebo soudní rozsudek.

souhlasit

Souhlasit znamená projevit svůj souhlas, uznat nebo podpořit něco, co je řečeno, představuje nebo se děje. Může být vyjádřeno slovy, gestem nebo akcí.

přitakat

Vyjádřit souhlas, přijmout nebo schválit něco, co někdo řekl nebo udělal.

přikývnout

Přikývnout znamená souhlasit s něčím, dát najevo souhlas nebo odpovědět kladně na otázku nebo návrhy. Může se projevit jak tichým pohybem hlavy, tak i slovy.

Podobná synonyma

souhlasit <s kým>

Souhlasit znamená s názorem, postojem, úmyslem nebo jednáním někoho jiného souhlasit.

souhlasit <s čím>

Souhlasit znamená s něčím souhlasit, dát souhlas nebo schválit.

souhlasit (úplně)

Souhlasit je vyjádřit svůj souhlas s názorem, rozhodnutím nebo akcí druhé osoby.

souhlasit <co s čím>

Souhlasit znamená vyjádřit souhlas s názorem, návrhem či akcí druhé osoby.