Facebook

Sdružení (osob) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu sdružení (osob).

Význam: Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili s cílem dosáhnout společných cílů.

uspořádání (účelné)

Uspořádání je systém plánování a organizace prostředků pro maximální efektivitu.

správa

Správa je sdělení nebo informace poslaná jedné osobě nebo skupině lidí.

orgán (vládní)

Orgán je instituce nebo orgán veřejné moci, jako je vláda nebo její úřady, které mají za úkol vyřešit jednotlivé problémy.

instituce

Instituce je organizace, skupina nebo systém, který má specifickou formu, činnost a cíle.

podnik

Podnik je organizovaná činnost zaměřená na získávání zisku. Jde o vytváření produktů nebo služeb pro trh.

závod

Závod je soutěž, ve které se účastníci snaží dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Podobná synonyma

tiskový orgán

Tiskový orgán je médium, které se věnuje vydávání novin, časopisů a jiných publikací.

vládní orgán

Vládní orgán je orgán státní moci, který vykonává vládní funkci nebo je odpovědný za vládní politiku.

vládní

Vládní se vztahuje k vládě nebo vládním úřadům; označuje veřejné politiky, systémy a instituce, které se vztahují k vládě.

soudní instituce

Soudní instituce jsou veřejné orgány, jejichž úkolem je vyšetřovat a soudit případy trestního práva, občanských sporů a dalších právních záležitostí.

řídící orgán (továrny)

Řídící orgán továrny je orgán, který řídí a řízení operací továrny, aby se dosáhlo vytyčených cílů.

uspořádání

Uspořádání je systém uspořádání nebo organizace objektů, informací, činností nebo myšlenek.

prospívat (podnik)

Prospívat podniku znamená dosahovat významných výsledků, které přispívají ke zvýšení jeho obchodního úspěchu.

orgán

Orgán je část těla, která má specifickou funkci, např. srdce, plíce nebo ledviny.

orgán chuti

Orgán chuti je smyslový orgán, který umožňuje rozpoznat chuť jídla a příjemné pocity, které z něj můžeme získat.

zábavní podnik

Zábavní podnik je místo, kam můžeš přijít pro zábavu, např. do kina, bowlingu, lasergame nebo jiného podobného místa.

vydavatelský orgán

Vydavatelský orgán je instituce odpovědná za vydávání publikací, jako jsou knihy, noviny nebo časopisy.

revizní orgán

Revizní orgán je nezávislý orgán zodpovědný za provedení auditu, který má za cíl zkontrolovat správnost účetních záznamů a výkonnost organizace.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

bezpečnostní orgán

Bezpečnostní orgán je instituce nebo jednotka zodpovědná za ochranu bezpečnosti obyvatelstva a jeho aktiv a může zahrnovat policii, vojenské síly a jiné bezpečnostní služby.

cyklistický závod (bodovací)

Cyklistický závod je soutěž, ve které se konkurenti snaží získat co nejvíce bodů pro umístění. Boduje se podle výsledku, dojezdu do cíle a doby trvání závodu.

vědecká instituce (vrcholná)

Vědecká instituce je organizace s vysokou mezinárodní prestiží, která se zabývá výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti vědy a techniky.

instituce (u soudu)

Instituce je organizace, která má konkrétní postavení a povinnosti ve společnosti. U soudu je to orgán, který je zodpovědný za dodržování práva a vymáhání spravedlnosti.

menší podnik

Menší podnik je malá firma nebo společnost s omezeným počtem zaměstnanců a obratem.