Facebook

Přetvářet - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu přetvářet.

Význam: Význam slova "přetvářet" je měnit nebo změnit vzhled, podobu, strukturu nebo obsah něčeho, aby vypadalo nebo fungovalo lépe.

přeměňovat

Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

rekonstruovat

Rekonstruovat znamená obnovovat nebo opravovat něco, co bylo zničeno nebo zanedbano, aby se znovu získala jeho původní podoba.

přemísťovat (nábytek)

Přemísťování je proces přesouvání nábytku z jednoho místa na druhé, aby se dosáhlo požadovaného vzhledu nebo uspořádání.

přesunovat

nebo se přesouvat. Význam slova je přesouvat se nebo přemisťovat z jednoho místa na druhé nebo se přesunout z jedné situace do druhé.

přetahovat

Význam slova přetahovat je bojovat o něco, snažit se získat pro sebe nějakou výhodu, například práci, zakázku nebo kupujícího.

předělávat

Předělávat znamená měnit, opravovat nebo zlepšovat něco stávajícího.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

transformovat

Transformovat znamená radikálně měnit, přeměňovat nebo přepracovávat něco do jiného stavu či podoby.

Podobná synonyma

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je pevný a odolný a je vyroben z masivního materiálu.

přesunout (nábytek)

Přesunout = změnit polohu nábytku; přemístit; převést na jiné místo.

přemisťovat (uhlí)

Přemisťovat uhlí znamená transportovat je z jednoho místa na druhé.

přemisťovat (náklad)

Přemisťovat znamená přenášet, přesouvat nebo převážet zboží nebo náklad z místa na místo.

polámat (nábytek)

Polámat je rozbití nábytku, například stolu nebo židle, které se následně obtížně opravuje.

rozpadat se (režim)

Rozpadá se - znamená to, že se nějaký režim pomalu rozpadá, ztrácí svou moc a autoritu.

přesunovat se

Přesunovat se: přenést se z jednoho místa na druhé.

přemisťovat (krámy)

Přemisťovat znamená přenášet nebo přesouvat nějakou věc na jiné místo.

přemístit (nábytek)

Přesunout nábytek na jiné místo.

jednoduchý (nábytek)

Jednoduchý nábytek je nábytek s jednoduchými tvary a jednoduchými detaily, který je moderní a minimalistický.

okupační režim

Okupační režim je politický systém, kdy jedna země nebo skupina ovládá jinou země nebo skupinu lidí.

rozbíjet (nábytek)

Rozbíjet znamená rozdělit, roztrhat nebo rozbití nábytek, často silou.

solidní (nábytek)

Solidní nábytek je kvalitní, spolehlivý, pevný a trvanlivý. Má dobrou konstrukci a je vyroben z kvalitních materiálů.

přemisťovat

Přemisťovat znamená přesouvat nebo stěhovat nějakou věc nebo osobu z jednoho místa na jiné.

přemísťovat

Přemísťovat znamená přesouvat nebo přesunout něco z jednoho místa na druhé.

transformovat se

Transformovat se znamená, měnit se, přeměnit se, změnit svou podobu nebo charakter.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

odvézt nábytek

Převézt nábytek na jiné místo.

nábytek

Nábytek jsou pevné věci v domě, které slouží k uspořádání prostoru, pohodlí a estetice.

sunout (nábytek)

Sunout znamená přesouvat nábytek po podlaze pomocí tlačení nebo tahání.

režim

Režim je systém politických, hospodářských a sociálních pravidel, který určuje, jak se bude ve společnosti řídit.

zostřený (režim)

Zostřený režim je stav střeženého obecního nebo státního prostoru s zvýšenou ostrahou, kontrolou a omezením pohybu.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.

hroutit se (režim)

Hroutit se znamená kolabovat, či zanikat. V tomto kontextu se tento term používá pro označení rozpadu nějakého režimu.

umístit (nábytek)

Umístit nábytek znamená dát jej dovnitř místnosti či na danou plochu.