Facebook

Přetvářet - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu přetvářet.

Význam: Význam slova "přetvářet" je měnit nebo změnit vzhled, podobu, strukturu nebo obsah něčeho, aby vypadalo nebo fungovalo lépe.

přeměňovat

Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

rekonstruovat

Rekonstruovat znamená obnovovat nebo opravovat něco, co bylo zničeno nebo zanedbano, aby se znovu získala jeho původní podoba.

přemísťovat (nábytek)

Přemísťování je proces přesouvání nábytku z jednoho místa na druhé, aby se dosáhlo požadovaného vzhledu nebo uspořádání.

přesunovat

nebo se přesouvat. Význam slova je přesouvat se nebo přemisťovat z jednoho místa na druhé nebo se přesunout z jedné situace do druhé.

přetahovat

Význam slova přetahovat je bojovat o něco, snažit se získat pro sebe nějakou výhodu, například práci, zakázku nebo kupujícího.

předělávat

Předělávat znamená měnit, opravovat nebo zlepšovat něco stávajícího.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

transformovat

Transformovat znamená radikálně měnit, přeměňovat nebo přepracovávat něco do jiného stavu či podoby.

Podobná synonyma

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je pevný a odolný a je vyroben z masivního materiálu.

nábytek

Nábytek jsou předměty, které slouží k pohodlnému a efektivnímu zařízení domácností a kanceláří.

polámat (nábytek)

Polámat je rozbití nábytku, například stolu nebo židle, které se následně obtížně opravuje.

přesunout (nábytek)

Přesunout = změnit polohu nábytku; přemístit; převést na jiné místo.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

přemisťovat

Přemisťovat znamená přesouvat něco z jednoho místa na druhé.

přemisťovat se

Přemisťovat se znamená přesouvat se z jednoho místa na druhé, nebo přenášet se z jednoho stavu do druhého.

přemísťovat

Přemísťovat je přesouvat něco z jednoho místa na druhé.

umístit (nábytek)

Umístit nábytek znamená dát jej dovnitř místnosti či na danou plochu.

odvézt nábytek

Převézt nábytek na jiné místo.

nábytek (souprava)

Nábytek je soubor nábytkových kusů určených k obývání a vybavení domu nebo bytu.

režim

Režim je systém politických, hospodářských a sociálních pravidel, který určuje, jak se bude ve společnosti řídit.

přemisťovat (náklad)

Přemisťovat znamená přenášet, přesouvat nebo převážet zboží nebo náklad z místa na místo.

solidní (nábytek)

Solidní nábytek je kvalitní, spolehlivý, pevný a trvanlivý. Má dobrou konstrukci a je vyroben z kvalitních materiálů.

přesunovat se

Přesunovat se: přenést se z jednoho místa na druhé.

rozpadat se (režim)

Rozpadá se - znamená to, že se nějaký režim pomalu rozpadá, ztrácí svou moc a autoritu.

sunout (nábytek)

Sunout znamená přesouvat nábytek po podlaze pomocí tlačení nebo tahání.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

přemístit (nábytek)

Přesunout nábytek na jiné místo.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

hroutit se (režim)

Hroutit se znamená kolabovat, či zanikat. V tomto kontextu se tento term používá pro označení rozpadu nějakého režimu.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

transformovat se

Transformovat se znamená, měnit se, přeměnit se, změnit svou podobu nebo charakter.

zostřený (režim)

Zostřený režim je stav střeženého obecního nebo státního prostoru s zvýšenou ostrahou, kontrolou a omezením pohybu.