Facebook

Přetvářet - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu přetvářet.

Význam: Význam slova "přetvářet" je měnit nebo změnit vzhled, podobu, strukturu nebo obsah něčeho, aby vypadalo nebo fungovalo lépe.

přeměňovat

Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

rekonstruovat

Rekonstruovat znamená obnovovat nebo opravovat něco, co bylo zničeno nebo zanedbano, aby se znovu získala jeho původní podoba.

přemísťovat (nábytek)

Přemísťování je proces přesouvání nábytku z jednoho místa na druhé, aby se dosáhlo požadovaného vzhledu nebo uspořádání.

přesunovat

nebo se přesouvat. Význam slova je přesouvat se nebo přemisťovat z jednoho místa na druhé nebo se přesunout z jedné situace do druhé.

přetahovat

Význam slova přetahovat je bojovat o něco, snažit se získat pro sebe nějakou výhodu, například práci, zakázku nebo kupujícího.

předělávat

Předělávat znamená měnit, opravovat nebo zlepšovat něco stávajícího.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

transformovat

Transformovat znamená radikálně měnit, přeměňovat nebo přepracovávat něco do jiného stavu či podoby.

Podobná synonyma

rozpadat se (režim)

Rozpadá se - znamená to, že se nějaký režim pomalu rozpadá, ztrácí svou moc a autoritu.

umístit (nábytek)

Umístit nábytek znamená dát jej dovnitř místnosti či na danou plochu.

nábytek

Nábytek jsou pevné věci v domě, které slouží k uspořádání prostoru, pohodlí a estetice.

transformovat se

Transformovat se znamená, měnit se, přeměnit se, změnit svou podobu nebo charakter.

přemístit (nábytek)

Přesunout nábytek na jiné místo.

režim

Režim je systém zásad a pravidel, který určuje jakýkoli aspekt politického nebo ekonomického systému.

hroutit se (režim)

Hroutit se znamená kolabovat, či zanikat. V tomto kontextu se tento term používá pro označení rozpadu nějakého režimu.

přesunout (nábytek)

Přesunout = změnit polohu nábytku; přemístit; převést na jiné místo.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená posílit jeho moc a kontrolu, aby se zabránilo změnám.

přemisťovat se

Přemisťovat se znamená přesouvat se z jednoho místa na druhé, nebo přenášet se z jednoho stavu do druhého.

nábytek (souprava)

Nábytek je soubor nábytkových kusů určených k obývání a vybavení domu nebo bytu.

přemisťovat (uhlí)

Přemisťovat uhlí znamená transportovat je z jednoho místa na druhé.

okupační režim

Okupační režim je politický systém, kdy jedna země nebo skupina ovládá jinou země nebo skupinu lidí.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.

přemisťovat

Přemisťovat znamená přesouvat něco z jednoho místa na druhé.

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je pevný a odolný a je vyroben z masivního materiálu.

polámat (nábytek)

Polámat je rozbití nábytku, například stolu nebo židle, které se následně obtížně opravuje.

odvézt nábytek

Převézt nábytek na jiné místo.

rozbíjet (nábytek)

Rozbíjet znamená rozdělit, roztrhat nebo rozbití nábytek, často silou.

přemísťovat

Přemísťovat znamená přesouvat nebo přesunout něco z jednoho místa na druhé.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

jednoduchý (nábytek)

Jednoduchý nábytek je nábytek s jednoduchými tvary a jednoduchými detaily, který je moderní a minimalistický.

solidní (nábytek)

Solidní nábytek je kvalitní, spolehlivý, pevný a trvanlivý. Má dobrou konstrukci a je vyroben z kvalitních materiálů.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.