Facebook

Přeměňovat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu přeměňovat.

Význam: Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

měnit (systém)

Změna či transformace systému, ať už co se týče vzhledu, struktury nebo funkcí.

přetvářet

Přetvářet znamená měnit či upravovat vzhled, tvar nebo vlastnosti něčeho.

transformovat

Transformovat znamená měnit, přetvářet, přeměňovat či změnit podobu nebo charakter něčeho.

reformovat

Reformovat znamená měnit či zlepšovat něco, co je již existující, aby bylo vhodnější, lepší nebo modernější.

transmutovat (prvky)

Transmutovat je proces přeměny jednoho prvku na jiný prvek.

proměňovat

Proměňovat znamená měnit nebo přeměňovat něco tak, aby se změnilo vzhled nebo podoba.

zaklínat

Zaklínat je slovo pro zasvěcování, oběť nebo posvěcení něčeho pomocí zaklínacího rituálu.

rekonstruovat

Rekonstruovat znamená obnovovat nebo opravovat něco, co bylo zničeno nebo zanedbano, aby se znovu získala jeho původní podoba.

přemísťovat (nábytek)

Přemísťování je proces přesouvání nábytku z jednoho místa na druhé, aby se dosáhlo požadovaného vzhledu nebo uspořádání.

přesunovat

nebo se přesouvat. Význam slova je přesouvat se nebo přemisťovat z jednoho místa na druhé nebo se přesunout z jedné situace do druhé.

přetahovat

Význam slova přetahovat je bojovat o něco, snažit se získat pro sebe nějakou výhodu, například práci, zakázku nebo kupujícího.

Podobná synonyma

přemisťovat se

Přemisťovat se znamená přesouvat se z jednoho místa na druhé, nebo přenášet se z jednoho stavu do druhého.

měnit zaměstnání

Přechod na jinou práci nebo změna zaměstnání.

systém

Systém je sada částí, které spolu souvisí a tvoří celek, který má určitý cíl.

přemisťovat (uhlí)

Přemisťovat uhlí znamená transportovat je z jednoho místa na druhé.

přemisťovat (náklad)

Přemisťovat znamená přenášet, přesouvat nebo převážet zboží nebo náklad z místa na místo.

měnit

Měnit: změna, přeměna, transformace, změna vzhledu, změna chování, proměna.

zaklínat se

Zaklínat se znamená zachovat si při vyjednávání určitou obranou pozici a vyhnout se konkrétnímu rozhodnutí.

totalitní systém

Totalitní systém je politický systém, který je charakterizován absolutní kontrolou, omezováním svobody a porušováním lidských práv.

měnit se

Měnit se znamená změnit své postoje, myšlenky, schopnosti nebo vzhled.

systém vedení podniku

Systém vedení podniku je uspořádání procesů a struktur, které pomáhají řídit chování zaměstnanců, práce a rozhodování v podniku.

měnit se <v co>

Měnit se: změna postoje, myšlení nebo chování.

promenovat se

Promenovat se znamená změnit své jméno formálně před zákonem, aby se odpovídalo jeho/jejímu současnému životu.

umístit (nábytek)

Umístit nábytek znamená dát jej dovnitř místnosti či na danou plochu.

přemisťovat

Přemisťovat znamená přesouvat něco z jednoho místa na druhé.

rozpadnout se (na prvky)

Rozpadnout se znamená rozdělit na původní prvky, které byly použity k vytvoření.

formální systém

Formální systém je definovaná struktura pravidel, procesů a postupů pro řízení a řešení problémů.

měnit se (ceny)

Měnit se: změnit úroveň, hodnotu nebo podobu, obzvláště ceny.

měnit (směr proudu)

Měnit (směr proudu) znamená změnu směru proudění energie, plynů, tekutin nebo materiálu.

sunout (nábytek)

Sunout znamená přesouvat nábytek po podlaze pomocí tlačení nebo tahání.

přemísťovat

Přemísťovat znamená přesouvat nebo přesunout něco z jednoho místa na druhé.

měnit <co za co>

Měnit je vyměnit jednu věc za druhou, často s cílem získat něco výhodnějšího.

měnit (napětí)

Měnit (napětí) znamená změnit sílu nebo intenzitu napětí, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je robustní, silný a značně hmotný.

měnit (šéfa)

Změnit šéfa, znamená vyměnit nebo zbavit se dosavadního šéfa a nahradit ho novým.