Facebook

Přeměňovat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu přeměňovat.

Význam: Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

měnit (systém)

Změna či transformace systému, ať už co se týče vzhledu, struktury nebo funkcí.

přetvářet

Přetvářet znamená měnit či upravovat vzhled, tvar nebo vlastnosti něčeho.

transformovat

Transformovat znamená měnit, přetvářet, přeměňovat či změnit podobu nebo charakter něčeho.

reformovat

Reformovat znamená měnit či zlepšovat něco, co je již existující, aby bylo vhodnější, lepší nebo modernější.

transmutovat (prvky)

Transmutovat je proces přeměny jednoho prvku na jiný prvek.

proměňovat

Proměňovat znamená měnit nebo přeměňovat něco tak, aby se změnilo vzhled nebo podoba.

zaklínat

Zaklínat je slovo pro zasvěcování, oběť nebo posvěcení něčeho pomocí zaklínacího rituálu.

rekonstruovat

Rekonstruovat znamená obnovovat nebo opravovat něco, co bylo zničeno nebo zanedbano, aby se znovu získala jeho původní podoba.

přemísťovat (nábytek)

Přemísťování je proces přesouvání nábytku z jednoho místa na druhé, aby se dosáhlo požadovaného vzhledu nebo uspořádání.

přesunovat

nebo se přesouvat. Význam slova je přesouvat se nebo přemisťovat z jednoho místa na druhé nebo se přesunout z jedné situace do druhé.

přetahovat

Význam slova přetahovat je bojovat o něco, snažit se získat pro sebe nějakou výhodu, například práci, zakázku nebo kupujícího.

Podobná synonyma

měnit se <v co>

Měnit se: změna postoje, myšlení nebo chování.

systém vedení podniku

Systém vedení podniku je uspořádání procesů a struktur, které pomáhají řídit chování zaměstnanců, práce a rozhodování v podniku.

přemisťovat (náklad)

Přemisťovat znamená přenášet, přesouvat nebo převážet zboží nebo náklad z místa na místo.

zaklínat se

Zaklínat se znamená nad něčím varovat nebo se proti tomu ohradit; stavět se za něco či někoho, vymezit se proti něčemu.

změnit (systém)

Změnit systém znamená provést opravy nebo vylepšení, aby byl schopen fungovat nebo pracovat efektivněji.

měnit (bydliště)

Měnit znamená přestěhovat se z jednoho místa na jiné.

rozrušit (systém)

Způsobit chaos nebo chaos v systému; změnit nebo narušit pevnou strukturu.

měnit

Měnit: změna, přeměna, transformace, změna vzhledu, změna chování, proměna.

systém

Systém je soubor vzájemně propojených částí, které spolu souvisejí a které společně tvoří celek.

nábytek

Nábytek jsou pevné věci v domě, které slouží k uspořádání prostoru, pohodlí a estetice.

měnit se

Měnit se znamená změnit se ve svém chování, myšlení nebo vzhledu.

promenovat se

Promenovat se znamená změnit své jméno, obvykle po události jako je sňatek, obdržení občanství nebo změna názoru.

socialistický systém

Socialistický systém je politický a ekonomický systém, který vychází z principů rovnosti a spravedlivosti, kde veřejný majetek je kolektivně vlastněn a společenské zisky jsou rozděleny mezi všechny občany.

nábytek (souprava)

Nábytek je soustava předmětů určených k bydlení, které jsou obvykle vyrobeny z dřeva nebo jiných materiálů.

jednoduchý (nábytek)

Jednoduchý nábytek je nábytek s jednoduchými tvary a jednoduchými detaily, který je moderní a minimalistický.

měnit (směr proudu)

Měnit (směr proudu) znamená změnu směru proudění energie, plynů, tekutin nebo materiálu.

totalitní systém

Totalitní systém je politický systém, který je charakterizován absolutní kontrolou, omezováním svobody a porušováním lidských práv.

měnit <co>

Měnit znamená změnit stav nebo vzhled něčeho.

přemisťovat (krámy)

Přemisťovat znamená přenášet nebo přesouvat nějakou věc na jiné místo.

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je pevný a odolný a je vyroben z masivního materiálu.

měnit (barvy)

Měnit znamená změnit barvu, odstín nebo tón něčeho.

systém idejí

Systém idejí je soubor názorů a principů, které jsou součástí širšího ideového systému. Je založen na logickém myšlení a může být aplikován na různé oblasti.

měnit (napětí)

Měnit (napětí) znamená změnit sílu nebo intenzitu napětí, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.