Facebook

Rekonstruovat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rekonstruovat.

Význam: Rekonstruovat znamená obnovovat nebo opravovat něco, co bylo zničeno nebo zanedbano, aby se znovu získala jeho původní podoba.

přetvářet

Význam slova "přetvářet" je měnit nebo změnit vzhled, podobu, strukturu nebo obsah něčeho, aby vypadalo nebo fungovalo lépe.

přeměňovat

Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

přemísťovat (nábytek)

Přemísťování je proces přesouvání nábytku z jednoho místa na druhé, aby se dosáhlo požadovaného vzhledu nebo uspořádání.

přesunovat

nebo se přesouvat. Význam slova je přesouvat se nebo přemisťovat z jednoho místa na druhé nebo se přesunout z jedné situace do druhé.

přetahovat

Význam slova přetahovat je bojovat o něco, snažit se získat pro sebe nějakou výhodu, například práci, zakázku nebo kupujícího.

přestavovat (dům)

Přestavovat znamená měnit vzhled, strukturu nebo uspořádání domu.

přepracovávat

Změnit či doladit něco, aby bylo větším nebo lepším výsledkem.

obnovovat

Obnovovat znamená obnovit nebo obnovit stav nebo vlastnost něčeho, co bylo předtím ztraceno nebo poškozeno.

procházet (znovu)

Procházet znamená prozkoumávat nebo projít něco pozorně.

Podobná synonyma

přestavovat

Přestavovat znamená převádět něco na jinou podobu nebo účel, například přeměňovat, přetvářet nebo přepracovávat.

obnovovat (staré zvyky)

Obnovovat znamená obnovit nebo obnovit staré zvyky a tradice.

nábytek (souprava)

Nábytek je soubor nábytkových kusů určených k obývání a vybavení domu nebo bytu.

nábytek

Nábytek jsou pevné věci v domě, které slouží k uspořádání prostoru, pohodlí a estetice.

procházet

Procházet znamená prozkoumat, projít nebo přejít nějakou oblast nebo cestu.

přesunout (nábytek)

Přesunout = změnit polohu nábytku; přemístit; převést na jiné místo.

procházet (Evropou)

Procházet Evropou znamená cestovat po evropských zemích a zažívat jejich kulturu, historii a přírodu.

přemisťovat (náklad)

Přemisťovat znamená přenášet, přesouvat nebo převážet zboží nebo náklad z místa na místo.

znovu

Znovuobnovení: obnovení čeho (ideje, přístupu, systému, vztahu, procesu) do původního stavu nebo formy.

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je pevný a odolný a je vyroben z masivního materiálu.

probírat (znovu)

Probírat znamená detailně prozkoumat, prodiskutovat a přezkoumat všechny aspekty nebo části něčeho.

procházet se

Procházet se znamená chodit ráno nebo večer klidnou chůzí, obvykle pro potěšení nebo k relaxaci.

přesunovat se

Přesunovat se: přenést se z jednoho místa na druhé.

potkat se (znovu)

Potkat se znamená setkat se osobně, obvykle po dlouhé době nebo naposledy.

přemisťovat (krámy)

Přemisťovat znamená přenášet nebo přesouvat nějakou věc na jiné místo.

procházet (město)

Procházet město znamená chodit po jeho ulicích, obdivovat architekturu, poznávat jeho kulturu a historii.

odvézt nábytek

Převézt nábytek na jiné místo.

otisknout (znovu)

Vytisknout znovu, vytištěním kopie.

obnovovat <co>

Obnovovat: obnovit nebo obnovením znovu vytvořit, obnovit nebo obnovením obnovit něco, co je nebo bylo předtím.

znovu vážit

Znovu vážit znamená znovu zvážit důsledky činu, podívat se na něj z jiných úhlů pohledu a přijmout na něj odpovědnost.

procházet (les)

Procházet les znamená pohybovat se lesem po jeho cestách nebo trasách.

vydat (znovu)

Vydat znamená přenechat nebo dodat něčemu komukoli.

znovu uvádět do oběhu

Vrátit do oběhu, opakovat, připomeout; obnovit, opětovně použít.