Facebook

Rekonstruovat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rekonstruovat.

Význam: Rekonstruovat znamená obnovovat nebo opravovat něco, co bylo zničeno nebo zanedbano, aby se znovu získala jeho původní podoba.

přetvářet

Význam slova "přetvářet" je měnit nebo změnit vzhled, podobu, strukturu nebo obsah něčeho, aby vypadalo nebo fungovalo lépe.

přeměňovat

Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

přemísťovat (nábytek)

Přemísťování je proces přesouvání nábytku z jednoho místa na druhé, aby se dosáhlo požadovaného vzhledu nebo uspořádání.

přesunovat

nebo se přesouvat. Význam slova je přesouvat se nebo přemisťovat z jednoho místa na druhé nebo se přesunout z jedné situace do druhé.

přetahovat

Význam slova přetahovat je bojovat o něco, snažit se získat pro sebe nějakou výhodu, například práci, zakázku nebo kupujícího.

přestavovat (dům)

Přestavovat znamená měnit vzhled, strukturu nebo uspořádání domu.

přepracovávat

Změnit či doladit něco, aby bylo větším nebo lepším výsledkem.

obnovovat

Obnovovat znamená obnovit nebo obnovit stav nebo vlastnost něčeho, co bylo předtím ztraceno nebo poškozeno.

procházet (znovu)

Procházet znamená prozkoumávat nebo projít něco pozorně.

Podobná synonyma

procházet se

Procházet se znamená volně se pohybovat, obejít nebo projít nějakou oblast nebo prostor, obvykle s účelem relaxace nebo exkurze.

znovu

Znovu: opakovat, obnovit, připomenout.

procházet

Procházet znamená postupně se pohybovat skrz prostor nebo čas, obvykle s účelem shromáždit informace nebo zkušenosti.

nábytek (souprava)

Nábytek je soustava předmětů určených k bydlení, které jsou obvykle vyrobeny z dřeva nebo jiných materiálů.

zvážit (znovu)

Uvážit všechny okolnosti, které jsou součástí dané situace, a následně vyhodnotit jejich vliv na rozhodnutí.

přemisťovat (náklad)

Přemisťovat znamená přenášet, přesouvat nebo převážet zboží nebo náklad z místa na místo.

procházet (Evropou)

Procházet Evropou znamená cestovat po evropských zemích a zažívat jejich kulturu, historii a přírodu.

probírat (znovu)

Probírat znamená detailně prozkoumat, prodiskutovat a přezkoumat všechny aspekty nebo části něčeho.

přestavovat

Přestavovat znamená převádět, interpretovat nebo reprojektovat informace, nápady nebo zkušenosti.

přemisťovat

Přemisťovat znamená přesouvat něco z jednoho místa na druhé.

otisknout (znovu)

Vytisknout znovu, vytištěním kopie.

znovu vážit

Znovu vážit znamená znovu zvážit důsledky činu, podívat se na něj z jiných úhlů pohledu a přijmout na něj odpovědnost.

přemisťovat (krámy)

Přemisťovat znamená přenášet nebo přesouvat nějakou věc na jiné místo.

přesunovat se

Přesunovat se: přenést se z jednoho místa na druhé.

vydat (znovu)

Vydat znamená přenechat nebo dodat něčemu komukoli.

odvézt nábytek

Převézt nábytek na jiné místo.

obnovovat <co>

Obnovovat: opravovat nebo obnovit ve svém původním stavu/kondici.

procházet (učivo)

Procházet znamená postupovat po určité trase, přesouvat se trpělivě a systematicky z místa na místo.

umístit (nábytek)

Umístit nábytek znamená dát jej dovnitř místnosti či na danou plochu.

polámat (nábytek)

Polámat je rozbití nábytku, například stolu nebo židle, které se následně obtížně opravuje.