Facebook

Poštvat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu poštvat.

Význam: Pobízet někoho k něčemu nebo dělat něco s úmyslem dosáhnout cíle.

popíchnout

Pobídnout k činnosti, občas přísným připomenutím; motivovat k určitému jednání.

popudit

Popudit je vyvolat nebo navodit zvědavost, motivaci nebo zájem.

pobouřit

Pobouřit znamená vyvolat silné rozhořčení nebo hněv.

Podobná synonyma

pobouřit (lidi)

Vyvolat odpor, negativní reakci nebo zděšení u lidí.

popíchnout <koho>

Popíchnout znamená vyburcovat, podnítit, motivovat k něčemu.

pobouřit <koho>

Pobouřit znamená vzbudit v něm vášnivý, silný a rozhořčený emoční stav.

popudit si <koho>

Provokovat někoho verbálně nebo jiným způsobem, aby se rozzuřil, vyprovokovat někoho k činu.

pobouřit se

Reagovat vztekem a rozhořčením na něco, co se stalo nebo bylo řečeno.