Facebook

Sledovat <koho> (tajně) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu sledovat <koho> (tajně).

Význam: Sledovat (tajně) znamená prozkoumávat jeho aktivity, aby byly zjištěny podrobnosti, které by jinak zůstaly skryty.

pozorovat

Pozorovat: pozorně sledovat, vnímat nebo vyhodnocovat situaci, osobu nebo objekt.

jít <za kým>

Jít za někým: jít ve stejném směru jako někdo jiný; jít za někým znamená následovat jeho cestu.

zastavovat řidiče

Zastavování řidičů je proces, kdy policisté zastavují a kontrolují osobní vozidla na veřejných komunikacích.

tlumit míč

Tlumit míč znamená odrazit ho od hůlky, aby se poté zastavil.

Podobná synonyma

tlumit

Tlumit znamená snižovat intenzitu čeho nebo odstraňovat nežádoucí komponenty, často zvuku nebo světla.

zastavovat (provoz)

Zastavovat provoz znamená přerušit nebo omezit jízdu aut po určitém úseku silnice.

pozorovat <co>

Pozorovat znamená vnímat, zaznamenat a analyzovat okolní dění.

pozorovat (zálibně n. škodolibě)

Pozorovat: sledovat něco či někoho zblízka, všímat si detaily a vnímat okolní situaci.

zastavovat se

Zastavovat se znamená přestat s pohybem, zastavit se na místě nebo zpomalit rychlost pohybu.

tlumit (nárazy)

Tlumit znamená snižovat nebo absorpovat sílu nebo intenzitu nárazu.

zastavovat

Zastavovat znamená ukončit nebo zpomalit pohyb nebo činnost; zadržet nebo zabránit něčemu.

zastavovat (dech)

Zastavovat dech znamená přestat na chvíli dýchat, často jako součást relaxace nebo meditace.

pozorovat <koho> (upřeně)

Pozorovat znamená věnovat pozornost a sledovat jeho činnost.

zastavovat <co>

Zastavovat znamená přerušit činnost, ukončit pohyb nebo umlčet.

soustředěně (pozorovat)

Soustředěně pozorovat znamená intenzivně se zaměřit na danou věc a dívat se na ni pozorně a s plnou pozorností.

pozorovat (pohrdavě)

Všímat si, sledovat a komentovat události bez hlubšího zájmu nebo závazku.

zastavovat se (vlak)

Zastavovat se znamená, že vlak přijíždí na nádraží a zastavuje, aby lidé mohli nastoupit nebo vystoupit.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

pozorovat (tajně)

Sledovat tajně a pozorně.