Facebook

Porouchat se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu porouchat se.

Význam: Porouchat se znamená selhat, zkazit se, poškodit se nebo se rozbít.

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.

polámat se

Polámat se znamená násilně přerušit nebo zlomit a to jak fyzicky tak i psychicky.

poškodit se

Ublížit si, způsobit si újmu, zranění nebo jinou škodu.

porušit se

Porušit se znamená porušit něco, co je považováno za správné, třeba zákon, pravidlo nebo dohodu.

pokazit se

Pokazit se - dopustit chyby, nezdar, neúspěch, nežádoucí výsledek.

Podobná synonyma

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že jde o zhoršení počasí - např. déšť, bouřka, mlha atd.

poškodit

Ublížit nebo poškodit; způsobit škodu nebo zranění; zničit nebo znehodnotit.

poškodit (hračku)

Poškodit znamená ublížit nebo zničit hračku, aby se zhoršila její funkčnost.

opravit (auto)

Opravit auto znamená diagnostikovat a následně odstranit závady, aby auto fungovalo bezchybně.

pokazit

Pokazit znamená poškodit nebo zhoršit stav něčeho; způsobit problém nebo selhání.

odtáhnout (auto)

Odtáhnout auto znamená pomocí vyhrazeného nářadí, jako je naviják, vytáhnout auto z místa, kde je uvízlé.

opravovat (auto)

Opravovat auto znamená provádět úpravy, opravy a údržbu k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu.

porušit (zákon)

Porušit znamená přestat dodržovat zákon nebo jiné pravidlo.

pokazit <co>

Pokazit: znehodnotit, poškodit, udělat špatně.

opatřit si (auto)

Koupit si auto.

porušit

Porušit: překročit nebo nedodržet zákon, pravidlo, smlouvu nebo dohodu.

auto

Auto je motorové vozidlo, které je obvykle používáno pro cestování a přepravu osob nebo nákladu.

poškodit <co>

Poškodit: učinit něco nefunkčním nebo ztratit jakoukoli kvalitu.

otočit (auto)

Udělat obrat o 180 stupňů, například otáčet auto směrem zpět.

poškodit <koho>

Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

postavit auto (na parkoviště)

Parkovat auto na místo.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.

pokazit se (motor)

Pokazit se: znamená selhat, obvykle se toto slovo používá v souvislosti s mechanickou částí, např. selháním motoru.

polámat

Polámat znamená fyzicky rozbít, roztrhat nebo rozdrtit něco.