Facebook

Porouchat se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu porouchat se.

Význam: Porouchat se znamená selhat, zkazit se, poškodit se nebo se rozbít.

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.

polámat se

Polámat se znamená násilně přerušit nebo zlomit a to jak fyzicky tak i psychicky.

poškodit se

Ublížit si, způsobit si újmu, zranění nebo jinou škodu.

porušit se

Porušit se znamená porušit něco, co je považováno za správné, třeba zákon, pravidlo nebo dohodu.

pokazit se

Pokazit se - dopustit chyby, nezdar, neúspěch, nežádoucí výsledek.

Podobná synonyma

pokazit <co>

Pokazit: způsobit chybu nebo porušení, znehodnotit.

porušit (zákon)

Porušit zákon znamená porušit jeho pravidla nebo jej nedodržet.

spravit (auto)

Opravit auto, odstranit závady a problémy, obnovit jeho funkčnost a výkon.

poškodit <co>

Způsobit újmu nebo škodu.

porušit

Porušit znamená přestat dodržovat nějakou povinnost, přikázání nebo zákon.

poškodit

Porušit, zničit nebo způsobit újmu.

polámat

Polámat znamená fyzicky narušit nebo prolomit, často vyvolávající bolest nebo zranění.

nesilniční (auto)

Nesilniční autopředstavuje jízdu v terénu mimo zpevněné silnice. Jde o provoz na horských stezkách, lesních cestách, písku, blátě a jiných nezpevněných cestách.

opravit (auto)

Opravit auto znamená diagnostikovat a následně odstranit závady, aby auto fungovalo bezchybně.

pokazit

Pokazit znamená porušit, ohrozit nebo poškodit část nebo celý systém.

auto

Auto je motorizované vozidlo, které slouží k přepravě osob a jehož pohyb je řízen řidičem.

poškodit <koho>

Uškodit komukoli fyzicky nebo psychicky, poškozovat jeho zdraví nebo majetek.

postavit <kde> (auto)

Postavit auto: montovat součásti, aby bylo auto schopno jezdit.

odtáhnout (auto)

Odtáhnout auto znamená pomocí vyhrazeného nářadí, jako je naviják, vytáhnout auto z místa, kde je uvízlé.

řídit auto

Řídit auto znamená ovládat a řídit auto po silnici, dodržovat pravidla silničního provozu a zodpovídat se za bezpečnost sebe i ostatních.

poškodit se (auto)

Pozškodit se auto znamená poškodit jeho karoserii, mechaniku nebo jiné části.