Facebook

Polámat se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu polámat se.

Význam: Polámat se znamená dopustit se násilného porušení tělesné integrity věci, člověka nebo zvířete.

poškodit se (auto)

Pozškodit se auto znamená poškodit jeho karoserii, mechaniku nebo jiné části.

pokazit se

Zkazit se; nezdařit se, neuspět, selhat.

porouchat se

Porouchat se = zažít poruchu, selhat, zkazit se, ztratit funkčnost.

rozbít se

Rozbít se znamená zničit nebo zlomit věc, nebo se rozpadnout na drobné části.

porušit se

Porušit se znamená porušit něco, co je považováno za správné, třeba zákon, pravidlo nebo dohodu.

Podobná synonyma

pokazit se (motor)

Pokazit se: znamená selhat, obvykle se toto slovo používá v souvislosti s mechanickou částí, např. selháním motoru.

pokazit

Pokazit znamená něco zničit, zhoršit nebo poškodit.

porušit (zákon)

Porušit znamená přestat dodržovat zákon nebo jiné pravidlo.

poškodit <koho>

Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve vozidle znamená havarovat, dojít si na vozidle škody a často i zranění.

rozbít (postupně)

Rozbít znamená fyzicky rozdělit na menší části, zlomit nebo zničit.

poškodit

Porušit, zničit nebo způsobit újmu.

pokazit se (počasí)

Pokazit se počasí znamená, že se zhorší nebo se změní na nežádoucí stav.

rozbít (na kousky)

Rozbít znamená rozdělit na menší části, roztříštit na kousky.

troubit (auto)

Troubit (auto) znamená používat horní klakson k vyjádření nebo upozornění na přítomnost vozidla.

rozbít

Rozbít znamená rozdělit, roztrhnout nebo rozbít na kousky.

nesilniční (auto)

Nesilniční autopředstavuje jízdu v terénu mimo zpevněné silnice. Jde o provoz na horských stezkách, lesních cestách, písku, blátě a jiných nezpevněných cestách.

porušit

Porušit znamená narušit nebo porušit nějakou pravidlo, zákon, smlouvu, příkaz nebo obecně zadanou normu.

pokazit <co>

Zničit, zhoršit, změnit k horšímu.

porouchat

Porouchat: způsobit poruchu nebo poškození, nebo narušení funkce.

odtáhnout (auto)

Odtáhnout auto znamená pomocí vyhrazeného nářadí, jako je naviják, vytáhnout auto z místa, kde je uvízlé.

rozbít (nádobí)

Rozbít nádobí znamená roztrhat ho na malé části.

jet dozadu (auto)

Jet dozadu znamená řízení automobilu v opačném směru, než je směr jízdy.

převrátit (auto na střechu)

Obrátit auto tak, že jeho střecha je nahoře.

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.

pokazit si to <u koho>

Pokazit si to znamená provést něco, co se nepovede a následně způsobit škodu nebo ostudu dotyčné osobě.