Facebook

Polámat se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu polámat se.

Význam: Polámat se znamená dopustit se násilného porušení tělesné integrity věci, člověka nebo zvířete.

poškodit se (auto)

Pozškodit se auto znamená poškodit jeho karoserii, mechaniku nebo jiné části.

pokazit se

Zkazit se; nezdařit se, neuspět, selhat.

porouchat se

Porouchat se = zažít poruchu, selhat, zkazit se, ztratit funkčnost.

rozbít se

Rozbít se znamená zničit nebo zlomit věc, nebo se rozpadnout na drobné části.

porušit se

Porušit se znamená porušit něco, co je považováno za správné, třeba zákon, pravidlo nebo dohodu.

Podobná synonyma

porušit

Porušit znamená narušit nebo porušit nějakou pravidlo, zákon, smlouvu, příkaz nebo obecně zadanou normu.

pokazit

Pokazit znamená znehodnotit, poškodit či zničit.

rozbít

Rozbít znamená fyzicky roztrhat, rozdrtit nebo rozbitit (něco) na menší části.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve vozidle znamená havarovat, dojít si na vozidle škody a často i zranění.

auto

Auto je motorové vozidlo, které je určeno k přepravě osob nebo nákladu.

poškodit

Poškodit znamená ublížit, způsobit škodu, ohrozit nebo zničit.

rozbít (nádobí)

Rozbít nádobí znamená roztříštit ho na drobné kousky.

nesilniční (auto)

Nesilniční autopředstavuje jízdu v terénu mimo zpevněné silnice. Jde o provoz na horských stezkách, lesních cestách, písku, blátě a jiných nezpevněných cestách.

poškodit <co>

Způsobit újmu nebo škodu.

rozbít (postupně)

Rozbít znamená fyzicky rozdělit na menší části, zlomit nebo zničit.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

postavit <kde> (auto)

Postavit auto: montovat součásti, aby bylo auto schopno jezdit.

řídit auto

Řídit auto znamená ovládat a řídit auto po silnici, dodržovat pravidla silničního provozu a zodpovídat se za bezpečnost sebe i ostatních.

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.

opravit (auto)

Opravit auto znamená diagnostikovat a následně odstranit závady, aby auto fungovalo bezchybně.

odtáhnout (auto)

Odtáhnout auto znamená pomocí vyhrazeného nářadí, jako je naviják, vytáhnout auto z místa, kde je uvízlé.

převrátit (auto)

Převrátit auto znamená otočit ho tak, aby stálo na střeše nebo na boku.

pokazit <co>

Zkazit, poškodit, zhoršit.

poškodit (sirotka)

Poškodit: učinit něco, co poškozuje nebo ohrožuje zdraví, majetek nebo dobré jméno někoho.