Facebook

Vsunout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vsunout.

Význam: Vsunout znamená zasunout, vložit či vtlačit něco do jiného.

dát <co kam>

Přemístit nebo poskytnout něco někam; předat, přesunout nebo dodat.

uložit <kam> (peníze)

Uložit peníze: uschovat finanční prostředky, aby byly k dispozici pro budoucí použití.

investovat

Investovat znamená vložit část svých prostředků do aktiv, která mohou přinést budoucí výdělek.

nastrčit <co kam>

Nastrčit znamená postavit/položit něco před něco jiného nebo na něco jiného.

nasunout

Přitlačit nebo přivést něco dovnitř, vložit.

zasunout

Zasunout znamená fyzicky vložit nebo umístit něco do jiného prostoru, například do otvoru, skříně nebo zásuvky.

šoupnout

Rychle odhodit, odstrčit nebo posunout něco nebo někoho pryč.

fouknout

Fouknout je vydechnout silně a rázně, vyvíjet proud vzduchu, například k vyčištění předmětu nebo odstranění prachu.

vřadit (rychlost)

Vřadit znamená uspořádat ve správném pořadí nebo uspořádat do jedné série.

zařadit

Zařadit znamená umístit něco do určitého kontextu či kategorie; odpovídajícím způsobem zařadit do seznamu, skupiny či systému.

Podobná synonyma

uschovat (peníze)

Uschovat peníze znamená bezpečně je uložit, aby byly chráněny před ztrátou a zneužitím.

ukládat (peníze)

Ukládat peníze znamená spořit je pro budoucí využití.

rozházet (peníze)

Rozházet peníze znamená je rozdělit mezi různé osoby nebo účely.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na něco nezbytného nebo zbytečného.

směnit (peníze)

Výměna peněz za jinou peněžní hodnotu, např. za jinou měnu.

vydělat (peníze)

Získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo jiného legálního zdroje.

uložit se k spánku

Usnout, aby se získala energie po fyzické či psychické námaze.

zaplatit (peníze)

Zaplatit: uhradit peníze za něco (cenu, účet, poplatek atd.).

zařadit <co kam>

Zařadit znamená umístit něco na určité místo, do kategorizace nebo systému.

uložit <co komu>

Uložit: Dodat (něco) na vyžádání, přidělit (něčemu) trvalou pozici nebo místo.

uložit

Uložit znamená schovat, zaznamenat nebo uložit data, informace nebo soubor do počítače či jiného zařízení.

sbírat <na co> (peníze)

Sbírat peníze znamená shromažďovat finanční prostředky.

splašit (peníze)

Splašit peníze znamená rychle utratit peníze, například v nákupu, nebo při hře.

uložit <komu> (daň)

Platit (daň) komu - znamená převést finanční prostředky na účet dané osoby.

hromadit (peníze)

Shromáždit, sbírat či ukládat peníze.

prohrát (peníze)

Prohrát peníze znamená ztratit je, často kvůli hazardním hrám, na burze nebo ve sázce.

nechat (za peníze)

Nechat znamená vydat peníze, dohodnout se na ceně nebo dát něco někomu jako odměnu.

nastrčit

Nastrčit znamená dát něco na jiné místo, prostor nebo do situace, aby se to zúčastnilo nebo se tam objevilo.

vybrat (peníze)

Vybrat znamená vyčerpat peníze z účtu nebo rezervy.

ušetřit (peníze)

Ušetřit znamená nakupovat s cílem snížit náklady či vynaložené prostředky.

zvýšit (rychlost)

Zvýšit znamená zvýšit rychlost, zrychlit nebo zintenzivnit pohyb.

utrácet (peníze)

Utrácet znamená vynakládat peníze na různé věci.

nastrčit <co na co>

Nastrčit znamená postavit, dát nebo vložit něco mezi něčím nebo do něčeho jiného.

peníze

Peníze jsou měna, která se používá k převodu hodnoty mezi lidmi a institucemi. Slouží k usnadnění obchodu a je nedílnou součástí moderního světa.

hotové peníze

Hotové peníze jsou finanční prostředky, které jsou ihned k dispozici pro uskutečnění plateb.

pořídit (za peníze)

Koupit, zaplatit za něco.

uspořit (peníze)

Ušetřit peníze znamená odložit si je až do doby, kdy je budeme potřebovat.