Facebook

Pomalost - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu pomalost.

Význam: Pomalost je stav, kdy se pohybujete méně rychle než obvykle, nebo když se něco děje pomaleji než normálně.

zdlouhavost

Zdlouhavost je stav, kdy se věci dělají pomalu, trvá to déle než obvykle a jsou to obtížné a nudné úkoly.

vleklost

Vleklost je stav, kdy člověk pociťuje únavu, bezmocnost a apatii, která brání dosažení cílů.

liknavost

Liknavost je nedostatek odvahy, energie, vůle, odhodlání nebo iniciativy, který se projevuje odmítáním jednat.

rychlost

Rychlost je veličina, která udává míru pohybu v čase; čím rychleji se něco pohybuje, tím větší je jeho rychlost.

Podobná synonyma

vřadit (rychlost)

Vřadit znamená uspořádat ve správném pořadí nebo uspořádat do jedné série.

zvýšit (rychlost)

Zvýšit znamená zvýšit rychlost, zrychlit nebo zintenzivnit pohyb.

zvyšovat (rychlost)

Zvyšovat (rychlost) znamená zvýšit tempo nebo rychlost činnosti.

zařadit rychlost

Zařadit rychlost znamená stanovit, jakou rychlostí může vozidlo projet určitou oblast nebo úsek.

zařadit (rychlost)

Zařadit znamená umístit něco (např. objekt, osobu, činnost) do určité skupiny, kategorie, hierarchie apod.

rychlost (palby)

Rychlost palby je počet výstřelů, které zbraň dokáže vystřelit za jednotku času.