Facebook

Policajt - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu policajt.

Význam: Policajt je služebník veřejné moci, který se stará o dodržování zákonů a ochranu občanů.

instituce (státní)

Instituce (státní) je organizace nebo institut, který představuje vládu a má vliv na fungování společnosti.

organizace (vládní)

Organizace je skupina lidí, která má určité cíle a činnosti a která vykonává společné úkoly.

noviny

Noviny jsou periodický tisk, který uvádí nové události, informace a analýzy.

policista

Policista je profesionální zaměstnanec v oblasti veřejné bezpečnosti, který je zodpovědný za ochranu občanů a jejich práv.

přirození

Přirození je všechno, co existuje v přírodě, ve své přírodní podobě, bez lidského zásahu.

strážník

Strážník je osoba, která chrání osoby, majetek a obecní zájmy. Pracuje na veřejných místech, jako jsou ulice, náměstí, parky a ostatní veřejná prostranství.

Podobná synonyma

orgán (vládní)

Orgán je instituce nebo orgán veřejné moci, jako je vláda nebo její úřady, které mají za úkol vyřešit jednotlivé problémy.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

organizace

Organizace je proces uspořádání činností a zdrojů do systému, aby se dosáhlo cílů.

vládní

Vládní je používané jako adjektivum, které se vztahuje k vládě nebo vládním institucím; označuje věci nebo akce prováděné touto vládou nebo institucemi.

(výkonné) státní orgány

Výkonné státní orgány jsou orgány státu zodpovědné za vykonávání veřejné správy.

pověření organizace

Pověření organizace je proces delegování pravomocí od konkrétní osoby nebo skupiny k jiné osobě nebo skupině, aby mohl být splněn určitý úkol.

státní znak

Státní znak je symbol, který zastupuje danou zemi a její identity. Je to jedinečný symbol, který je vyobrazen na vlajkách, mince a dokumentech.

polední noviny

Polední noviny jsou novinový formát, který se obvykle skládá z krátkých novinových zpráv, které většinou trvají od 15 do 30 minut.

instituce

Instituce je organizace nebo institut, obvykle s dlouholetou historií, který má povinnost poskytovat určité služby nebo provádět určité činnosti.

státní správa

Státní správa je organizovaný systém vlády, který je zodpovědný za implementaci a udržování zákonů a politik ve veřejném zájmu.

teroristická organizace

Teroristická organizace je skupina lidí, kteří používají násilí a vydírání k dosahování politických cílů.

státní pokladna

Státní pokladna je finanční účet, jehož prostředky jsou používány pro veřejné výdaje.

státní zřízení

Státní zřízení je systém politické organizace na národní úrovni, který reguluje vztahy mezi lidmi, vládou a společností.

instituce (kulturní)

Instituce je organizace nebo společnost s ustavenou autoritou, která usiluje o dosažení kulturních cílů.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

vládní orgán

Vládní orgán je orgán státní moci, který vykonává vládní funkci nebo je odpovědný za vládní politiku.

prodávat (noviny)

Prodávat znamená fyzicky předávat noviny za úplatu.

ústrojí (zažívací)

Ústrojí zažívací je souhrn orgánů trávicí soustavy, které produkují, transportují a tráví potravu.

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.

docházet (noviny)

Pojem docházet znamená pravidelně a osobně se dostavovat na určené místo, jako do školy nebo do práce.