Facebook

Vědecká instituce (vrcholná) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vědecká instituce (vrcholná).

Význam: Vědecká instituce je organizace s vysokou mezinárodní prestiží, která se zabývá výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti vědy a techniky.

vysoká škola

Vysoká škola je vysokoškolské vzdělávací zařízení poskytující studijní programy s titulem bakalář, magistr nebo doktor.

zábavný večer

Večer plný zábavy, her, smíchu a skvělých okamžiků prožitých s přáteli.

Podobná synonyma

společenský večer

Společenský večer je formální akce, během které se hosté oblékají do večerního obleku nebo večerního šatů a zúčastňují se konverzace, občerstvení a zábavných aktivit.

vysoká škola (technická)

Vysoká škola (technická) je vysokoškolské vzdělávací zařízení, které připravuje studenty na profesionální pracovní uplatnění v oblasti technických věd a technologií.

zábavný

Zábavný je něco, co je zábavné, veselé a osvěžující - co vyvolává úsměv a dobrou náladu.

škola

Škola je instituce, ve které se studenti učí, aby získali vzdělání, dovednosti a znalosti potřebné pro budoucí úspěch.

přiblížit se (večer)

Přibližovat se večeru znamená připravovat se na večerní uvolnění, relaxaci a odpočinek.

(střední) škola

Střední škola je druh školského zařízení, kde se studenti učí odpovídajícímu programu až do jejich maturitní zkoušky.

vyšší škola (s internátem)

Vyšší škola je vysokoškolské studium s internátem pro studenty, kteří potřebují pravidelné bydlení během studia.

zábavný pořad

Zábavný pořad je televizní program, který se snaží pobavit diváky, často s použitím komediálních herců, hudebních vystoupení, soutěží, quizů a dalších formátů.

večer

Večer je doba od západu slunce až do stmívání, kdy se světla začnou stmívat a noc se blíží.

blížit se (večer)

Přibližovat se k večeru; začínat večerní čas.

hora (vysoká)

Hora je vysoká, vrcholová část kopce nebo pohoří, obvykle vyšší než okolní terén.

střední škola (vyšší)

Střední škola je odborné vzdělávací zařízení poskytující vyšší vzdělání, které připravuje studenty na přístup na vysoké školy.

vysoká cena

Vysoká cena znamená, že za zboží/službu je nutné zaplatit velkou částku.