Facebook

Pohanět - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu pohanět.

Význam: Pohanět znamená přimět někoho k činu nebo k činnosti. Jde o přiměřený nátlak, který donutí k určitému jednání.

urazit <koho>

Urazit znamená dát najevo nelibost, naštvání, neúctu vůči někomu verbálně nebo fyzicky.

potupit

Potupit znamená osočit nebo způsobit někomu ponížení a hanbu.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

urazit

Urazit znamená osobě ublížit slovy nebo činy, aby ji zranila, ztratila sebevědomí nebo ji zneuctila.

zostudit

Zostudit znamená pociťovat ostych a hanbu z vlastního chování nebo jednání.

znevážit

Znevážit znamená zničit či zpochybnit hodnotu či důstojnost osoby nebo věci.

poctit

Pochválit, ocenit, oslavit někoho nebo něco.

ocenit

Ocenit znamená vyjádřit uznání a obdiv k něčímu nebo něčemu.

pobízet (ke spěchu)

Pobízet znamená vybízet někoho, aby se snažil dělat něco rychleji nebo aby byl rychlejší.

popohánět

Vybízet a podněcovat k činnosti, aby mohla být uskutečněna.

pudit

Pudit se odkazuje na vylučování nebo vyzařování nepříjemného pachu, často od zvířete nebo rostliny.

nutkat

Nutkat znamená donutit někoho k něčemu; nebo provést něco s násilím.

hnát (stroj)

Hnát je pojem používaný pro označení mechanického zařízení, které se používá k pohánění stroje a jeho součástí.

Podobná synonyma

podpořit <koho>

Podpořit znamená poskytnout podporu druhé osobě, například příspěvkem, radou či pomocí, aby dosáhla svých cílů.

hanět <koho n. co>

Hanět znamená kritizovat, odsoudit nebo pomlouvat koho nebo něco.

odvolat <koho>

Odvolat znamená zrušit nebo zpětně změnit předchozí rozhodnutí nebo příkaz daný osobě nebo skupině.

vybavit <koho čím>

Vybavit: pamatovat si; dodat někomu informace nebo předměty potřebné pro jeho činnost.

přivádět <koho kam>

Přivádět = dopravit něco nebo někoho na místo určení.

dobírat si <koho>

Dobírat si znamená při každé příležitosti vyzvídat další informace o něčem (nejčastěji o člověku) nebo dotazovat se na něco.

zastrašovat <koho>

Zastrašovat znamená nutit někoho něčím dělat nebo nedělat, vyhrožováním nebo vyvíjením nátlaku.

urazit (vzdálenost)

Urazit znamená fyzickým či psychickým způsobem ublížit nebo poškodit osobu, její majetek nebo její čest.

vystrašit <koho>

Vystrašit znamená vyvolat u někoho strach a úzkost.

hnát se

Hnát se: usilovat o něco s velkou intenzitou, velkou rychlostí nebo úsilím.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

postrašit <koho>

Postrašit znamená vyděsit, vystrašit ho nebo ho zastrašit.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

vystrojit <koho>

Vystrojit: ozdobit, oblečit do odpovídajících šatů nebo doplňků pro významnou událost.

zmást <koho>

Zmást = působit na někoho tak, aby nevěděl, co má dělat, nebo aby nerozuměl situaci.

následovat <koho>

Jít za někým, činit to, co on/ona dělá; dodržovat jeho/její pokyny a postupy.

poděsit <koho>

Poděsit znamená vyvolat strach, úzkost nebo hrůzu.

mít ohled <na koho>

Mít ohled na někoho znamená respektovat jeho názor a přihlížet k jeho potřebám.

hanobit <koho n. co>

Hanobit znamená kritizovat a urážet někoho nebo něco.

sklíčit <koho>

Sklíčit znamená zklamat či zarmoutit člověka tím, že se mu nedaří dosáhnout jeho cílů.

doběhnout <koho>

Doběhnout znamená dostihnout jej a dosáhnout stejného místa jako on.

navrhovat <koho>

Navrhovat je představovat někomu názor nebo návrh, aby se mohl rozhodnout.

umořit <koho>

Umořit znamená splatit příslušnou částku dluhu najednou, čímž se zbavíme dluhu a jeho závazků.

vzdělat <koho>

Vzdělat: poskytnout někomu kvalitní vzdělání/vzdělávací zkušenosti.

sledovat <koho> (tajně)

Sledovat (tajně) znamená prozkoumávat jeho aktivity, aby byly zjištěny podrobnosti, které by jinak zůstaly skryty.

udělat podraz <na koho>

Udělat podraz na někoho znamená zradit ho a ublížit mu tím.

strašit <koho>

Strašit: děsit, vyděšovat, vyvolávat strach u ostatních.

chytit <koho n. co>

Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

zastihnout <koho>

Zastihnout někoho znamená narazit či potkat ho náhodou, když se právě nachází na určitém místě.