Facebook

Pohanět - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu pohanět.

Význam: Pohanět znamená přimět někoho k činu nebo k činnosti. Jde o přiměřený nátlak, který donutí k určitému jednání.

urazit <koho>

Urazit znamená dát najevo nelibost, naštvání, neúctu vůči někomu verbálně nebo fyzicky.

potupit

Potupit znamená osočit nebo způsobit někomu ponížení a hanbu.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

urazit

Urazit znamená osobě ublížit slovy nebo činy, aby ji zranila, ztratila sebevědomí nebo ji zneuctila.

zostudit

Zostudit znamená pociťovat ostych a hanbu z vlastního chování nebo jednání.

znevážit

Znevážit znamená zničit či zpochybnit hodnotu či důstojnost osoby nebo věci.

poctit

Pochválit, ocenit, oslavit někoho nebo něco.

ocenit

Ocenit znamená vyjádřit uznání a obdiv k něčímu nebo něčemu.

pobízet (ke spěchu)

Pobízet znamená vybízet někoho, aby se snažil dělat něco rychleji nebo aby byl rychlejší.

popohánět

Vybízet a podněcovat k činnosti, aby mohla být uskutečněna.

pudit

Pudit se odkazuje na vylučování nebo vyzařování nepříjemného pachu, často od zvířete nebo rostliny.

nutkat

Nutkat znamená donutit někoho k něčemu; nebo provést něco s násilím.

hnát (stroj)

Hnát je pojem používaný pro označení mechanického zařízení, které se používá k pohánění stroje a jeho součástí.

Podobná synonyma

dohonit <koho>

Dohonit znamená dosáhnout stejného postavení, rychlosti nebo úrovně jako někdo jiný.

chystat se <na koho>

Chystat se: připravit se (fyzicky nebo psychicky) na něco/někoho.

hostit <koho>

Hostit znamená udělat něčím hostě pohodlným a řídit jejich návštěvu. To může zahrnovat pohostit je, udělat pro ně příjemný prostor, pomoci jim s jakýmikoli potřebami a ujistit se, že jsou v pohodě.

ošetřovat <koho>

Ošetřovat znamená poskytovat péči, léčit a starat se o někoho, aby dosáhl nebo udržel dobrou fyzickou, duševní a emocionální pohodu.

líbat <koho>

Líbat je dotýkat se rty a tváří druhé osoby a vyjadřovat tak lásku a něhu.

pobízet

Pobízet znamená podněcovat k něčemu, vybízet k akci nebo motivovat k činu.

pouštět se <do koho>

Vžít se do něčeho/někoho, přijmout riziko a zkusit to.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

vyslyšet <koho>

Vyslyšet: vyslechnout někoho; poslouchat a řídit se jeho žádostí/přáními.

přimět <koho> k zastavení

Vyvinout tlak, aby kdokoli zastavil.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená formálně a bez náhrady propustit z místa zaměstnání, často v důsledku porušení pracovních povinností.

ztlouci <koho>

Ztlouci znamená fyzicky či psychicky zneužívat, ponižovat nebo omezovat člověka.

vypátrat <koho n. co>

Vypátrat znamená hledat a zjistit informace o něčem nebo někom.

ztýrat <koho>

Ztýrat znamená fyzicky či psychicky týrat kohokoli nebo něčí vlastnictví.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.

podplatit <koho>

Podplatit znamená za úplatu ovlivnit jeho chování či jednání ve prospěch toho kdo platí.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, ošidit, zmanipulovat, často za účelem získání prospěchu.

vmísit se <mezi koho>

Vmísit se mezi koho znamená připojit se k někomu nebo k něčemu, být součástí či začlenit se do skupiny.

hanět <koho>

Hanět znamená kritizovat a odsoudit něčí chování, jednání nebo činy.

vytrhovat <koho>

Vytrhovat znamená vyřazovat nebo oddělovat, obvykle od skupiny ostatních.

zasvěcovat <koho> Bohu

Zasvěcovat se doporučuje jako osobní volba, aby člověk mohl ve svém životě přijímat Boží milost a pomoc.

obírat <koho>

Obírat znamená okrádat nebo oklamat kohokoliv o to, co mu právem náleží.

plísnit <koho>

Plísnit znamená vysmívat se někomu nebo se k něčemu vyjadřovat s nelibostí nebo pohoršením.

povýšit <koho>

Povýšit znamená posunout někoho na lepší pozici, například na vyšší pozici ve společnosti nebo na vyšší úroveň vzdělání.

odstěhovávat <koho n. co>

Přestěhovat se z jednoho místa do jiného.

zmocnit <koho>

Zmocnit se: udělit někomu moc, autoritu, právo nebo povolení konat určité činnosti.