Facebook

Potupit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu potupit.

Význam: Potupit znamená osočit nebo způsobit někomu ponížení a hanbu.

urazit <koho>

Urazit znamená dát najevo nelibost, naštvání, neúctu vůči někomu verbálně nebo fyzicky.

pohanět

Pohanět znamená přimět někoho k činu nebo k činnosti. Jde o přiměřený nátlak, který donutí k určitému jednání.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

zhanobit

Zhanobit znamená porušit, poškodit či omezit čest, důstojnost nebo reputaci někoho nebo něčeho.

zneuctít

Zneuctít znamená odcizit něco či někoho, poškodit jeho dobré jméno a čest.

pochválit

Pochválit znamená ocenit nebo pochválit něčí činy nebo schopnosti.

poctít

Poctít znamená vyjádřit úctu, respekt nebo obdiv někomu nebo něčemu.

pokořit

Pokořit znamená sílu nebo odpor porazit, překonat nebo obejít.

ponížit

Učinit někoho či něco menším, méněcenným nebo poníženým; zneuctít nebo ponížit.

zahanbit

Zahanbit se: pocítit stud, stydlivost a nesmělost ze svého jednání nebo chování.

Podobná synonyma

obdarovat <koho čím>

Obdarovat: dát něčímu dar, dárek nebo pozornost jako známku úcty nebo lásky.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co by jinak neudělal, přesvědčováním.

dráždit <koho>

Dráždit znamená provokovat nebo stupňovat jeho emoce nebo podrážděnost.

vykázat <koho odkud>

Vykázat znamená donutit někoho odejít z určitého místa.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

požádat <koho o co>

Požádat = prosit někoho o něco; žádat o pomoc, předmět, informace nebo další služby.

otírat se <o koho> (v řeči)

Otírat se o koho znamená uctívat, často se sklánět, aby člověk projevil úctu.

líbat <koho>

Líbat se označuje pro dotek rtů, obvykle ve výrazu lásky nebo náklonnosti.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu trest za jeho chování nebo prohřešek.

zkrotit <koho n. co>

Zkrotit znamená přimět koho nebo něco k poslušnosti, ovládnout jeho nebo jeho činnost.

vybudit <koho n. co>

Vybudit: probudit (z postele, z letargie); probudit/rozproudit/vyvolat/rozdmýchat činnost, city apod.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

odstrašovat <koho>

Odstrašovat: stavět koho do nepříznivé pozice, vyvolávat strach, aby zabránil něčemu provést.

odpudit <koho>

Odpudit : odmítnout, zbavit se, zbavit se osoby nebo věci; vyhnout se.

vyslyšet <koho>

Vyslyšet: vyslechnout někoho; poslouchat a řídit se jeho žádostí/přáními.

testovat <koho n. co>

Testovat je provádění série procesů, které slouží k ověření funkčnosti, správnosti a kvality produktu, procesu nebo služby.

prohlížet <koho>

Prohlížet: pozorovat, pečlivě zkoumat nebo se zabývat vyšetřováním.

zbít <koho>

Zbít: fyzicky napadnout a způsobit zranění nebo bolest.

otravovat <koho>

Pokoušet se zasáhnout někoho, aby se cítili špatně nebo byli obtěžováni nebo poškozováni.

porazit <koho> (autem)

Porazit někoho autem znamená srazit ho autem, než jej dostihne.

utloukat <koho>

Utloukat znamená tlačit, bít nebo donucovat někoho jednáním, které je nepříjemné nebo bolestivé.

dopadat <na koho> (starosti)

Dopadat na někoho znamená obviňovat jej za následky nebo následky něčeho.

hledat <koho n. co>

Hledat: vyhledávat, shánět informace nebo věci, aby byly nalezeny.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit smrt člověka, zvířete nebo jiného živého tvoru.

napomínat <koho>

Napomínat znamená připomínat někomu, aby dodržoval nějaké pravidlo nebo aby udělal něco, co má udělat.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.