Facebook

Mzda - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu mzda.

Význam: Mzda je finanční odměna za práci, kterou lidé dostávají od svých zaměstnavatelů. Je to jedna z hlavních forem odměňování a zdrojem příjmů pro pracovníky.

plat

it Platit znamená dát peníze za něco, co bylo koupeno nebo služba byla poskytnuta. Je to základní princip obchodování, kde se peníze vyměňují za produkty nebo služby.

služné

slovo je vyjádření úcty k někomu nebo něčemu, které se vyjadřuje slovy, gestem nebo jiným způsobem, jako je např. úsměv nebo kývnutí hlavou. Je to způsob, jak se projevit uznání nebo souhlas.

výdělek

Výdělek je finanční odměna za práci, může být placena v hotovosti nebo jinými výhody.

gáže

Gáže je odměna za práci vyplácená zaměstnanci. Jde o fixní částku nebo odměnu vyplácenou jednorázově.

odměna

Odměna je finanční či jiná forma pozitivního ocenění za vykonanou práci, úspěch, obětavost nebo jiný pozitivní přístup.

odplata

Odplata je náhrada za ušlé či způsobené škody; často se používá jako náhrada za příkoří, za které nelze nahradit jiným způsobem.

Podobná synonyma

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

veliký (plat)

Veliký znamená mohutný, masivní, významný, hodnotný nebo důležitý.

plát^1

Plát je plochý kus materiálu nebo kovu, často válcovitého tvaru, používaný pro různé účely.

odměna (autorská)

Odměna je finanční nebo nefinanční odměna věnovaná autorovi jako uznání za vynikající dílo.

odměna (peněžitá)

Peněžní odměna je finanční zisk za dobře odvedenou práci či službu.

získat výdělek

Získat výdělek: přijmout finanční odměnu za práci, kterou jsme vykonali.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.

plát^5

Plát je tenká, rovná, kovová nebo plastová deska, která se obvykle používá k výrobě součástí, nástrojů nebo jiných předmětů.

dostačovat (plat)

Dostačovat znamená vyhovovat, být dostatečným a pokrýt potřebu nebo očekávání; ve finančním smyslu to znamená být dostatečným na zaplacení požadované částky.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.