Facebook

Služné - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu služné.

Význam: slovo je vyjádření úcty k někomu nebo něčemu, které se vyjadřuje slovy, gestem nebo jiným způsobem, jako je např. úsměv nebo kývnutí hlavou. Je to způsob, jak se projevit uznání nebo souhlas.

plat

it Platit znamená dát peníze za něco, co bylo koupeno nebo služba byla poskytnuta. Je to základní princip obchodování, kde se peníze vyměňují za produkty nebo služby.

mzda

Mzda je finanční odměna za práci, kterou lidé dostávají od svých zaměstnavatelů. Je to jedna z hlavních forem odměňování a zdrojem příjmů pro pracovníky.

gáže

Gáže je odměna nebo plat za práci.

požitky

Potěšení, radost a radování získané z rozkošných vjemů a zážitků.

Podobná synonyma

plát^1

Plát je plochý kus materiálu nebo kovu, často válcovitého tvaru, používaný pro různé účely.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

dostačovat (plat)

Dostačovat znamená vyhovovat, být dostatečným a pokrýt potřebu nebo očekávání; ve finančním smyslu to znamená být dostatečným na zaplacení požadované částky.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

veliký (plat)

Veliký znamená mohutný, masivní, významný, hodnotný nebo důležitý.

plát^5

Plát je tenká, rovná, kovová nebo plastová deska, která se obvykle používá k výrobě součástí, nástrojů nebo jiných předmětů.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.