Facebook

Pažení - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pažení.

Význam: Pažení je činnost, která spočívá v uchopení či popadnutí něčeho, například předmětu, někoho nebo zvířete. Slovo se také používá k popisu vytrvalého úsilí, které vyžaduje vytrvalost a pevnou vůli.

ohrada

Ohrada je fyzická bariéra, která může být používána k ochraně osob, zvířat nebo věcí.

brlení

Brlení je proces, kterým se vytváří optické zaostření na oči, aby byla obrazovka jasně viditelná.

zábradlí

Zábradlí je konstrukce sloužící k ochraně před pády z výšky, obvykle na příčce, balkonu, schodišti nebo nástupišti.

přepážka

Přepážka je předěl mezi dvěma místnostmi, který slouží jako kontrola vstupu/výstupu a odděluje jednu část od druhé.

obložení

Obložení je ozdobné vybavení prostorů, jako jsou stěny, podlahy a stropy. Obvykle se skládá z obkladů, tapet a dalšího materiálu.

plůtek

Plůtek je oplocení sloužící k ochraně nebo vymezení území. Může být vyrobeno z různých materiálů, jako je dřevo, kov nebo plast. Plůtky mohou být také použity k vytváření dekorativního efektu.

Podobná synonyma

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.

obložení (oken)

Obložení oken je proces instalace rámů a vnitřního obložení kolem oken, aby se zajistila jejich správná funkce a také estetický vzhled.

přepážka (peněžní)

Přepážka je přístroj pro přepínání mezi hotovostí a bankovními účty při transakcích.

chytit se (zábradlí)

Chytit se zábradlí znamená držet se ho, aby člověk byl v bezpečí a zabránil pádu.

přidržovat se (zábradlí)

Držet se pevně, aby bylo zajištěno bezpečí a stabilitu.