Facebook

Pátravý - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pátravý.

Význam: Pátravý znamená pečlivě analyzovat a hledat, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

zkoumavý

Zkoumavý je adjektivum označující schopnost člověka analyzovat a prozkoumávat detaily a jevy.

zvědavý

Zvědavý znamená příliš zvídavý, zájem o to, co se děje nebo o co se ptát.

zpytavý

Zpytavý je pozorný, přemýšlivý a zvídavý, má tendenci prozkoumávat a ptát se.

všetečný

Všetečný označuje člověka, který se vyzná v mnoha věcech a je dobře obeznámený s různými obory.

zvídavý

Zvídavý je ten, kdo má silnou touhu po poznání a výzkumu; chce získat nové informace a zkušenosti.

slídivý

Slídivý znamená potichu pozorující, podezřívavě pozorující nebo podezíravě se chovající.

Žádná další podobná synonyma k pátravý jsme nenašli.