Facebook

Slídivý - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu slídivý.

Význam: Slídivý znamená potichu pozorující, podezřívavě pozorující nebo podezíravě se chovající.

pátravý

Pátravý znamená pečlivé a systematické vyhledávání informací, prováděné s cílem dosáhnout nějakého cíle.

zvědavý

Zvědavý znamená být zvídavý a zajímat se o věci, které jsou zajímavé či neobvyklé.

zkoumavý

Zkoumavý je adjektivum označující schopnost člověka intenzivně zkoumat, analyzovat a hledat odpovědi. Zkoumavý člověk je zvídavý, zvídavý a vytrvalý.

všetečný

Všetečný označuje člověka, který se vyzná v mnoha věcech a je dobře obeznámený s různými obory.

zvídavý

Zvídavý je ten, kdo má silnou touhu po poznání a výzkumu; chce získat nové informace a zkušenosti.

Žádná další podobná synonyma k slídivý jsme nenašli.