Facebook

Ovoce - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu ovoce.

Význam: Ovoce jsou jedlá plody určité rostliny, které jsou bohaté na vitamíny, minerály a další živiny.

plody (rostlin)

Plody jsou výživné produkty rostlin, které zahrnují ovoce, zeleninu, ořechy a semena.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt činnosti, který byl dosáhl po určitém úsilí.

užitek

Výhoda, kterou člověk získá z činností nebo věcí; prospěch, který je dosažen v důsledku jednání.

výtěžek

Výtěžek je finanční částka nebo hodnota, která je vydělána nebo získána za určitou činnost.

Podobná synonyma

vydat plody

Vydat plody znamená dosáhnout očekávaných výsledků po investici úsilí nebo času.

vzít (do práce)

Vzít znamená získat nebo přijmout do práce, pověřit někoho nebo něco, zavázat se k něčemu nebo převzít odpovědnost.

úkolová práce

Úkolová práce je druh práce, která požaduje plnění konkrétních úkolů a cílů.

práce

Práce je činnost, která vyžaduje úsilí, aby se dosáhlo určitého cíle nebo výsledku.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

nezpůsobilý (práce)

Nezpůsobilý je někdo, kdo není schopen plnit požadavky na vykonávání práce.

vyrušit (z práce)

Narušit práci, konverzaci, činnost přítomných lidí nečekaným vstupem nebo událostí.

udělat kus práce

Provést úkol nebo činnost, aby se dosáhlo očekávaného výsledku.

propustit (z práce)

Propustit znamená odvolat člověka z jeho funkce nebo z nějaké pozice.

nejistý (výsledek)

Nejistý znamená, že výsledek není jistý či pevně stanovený, je nejistý, nedefinovaný a může se změnit.

výsledek

Výsledek je konečné dosažené či získané požadované nebo očekávané rezultáty.

chodit do práce

Chodit do práce znamená docházet na určené místo v určitou dobu, aby člověk vykonával svou práci.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

tipovat (výsledek)

Tipovat znamená odhadovat výsledek nebo budoucí vývoj situace.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

výtěžek (lovu)

Výtěžek je celkové množství úlovků získaných při lovu.

důkladný (práce)

Důkladný: pečlivý, detailní, přísný, s pozorností provedený.

propustit z práce <koho>

Propustit z práce - ukončit pracovní poměr s někým, obvykle z důvodu nezpůsobilosti nebo nevyhovujícího chování.

mít užitek <z čeho>

Mít užitek z čeho znamená získat obecnou výhodu, přínos nebo prospěch z čeho.

disertační (práce)

Disertační práce je vysokoškolská obhajovaná práce, která je vypracována na získání doktorského titulu.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

vyhodit (z práce)

Vyhodit znamená propustit z práce, definitivně se zbavit něčí služby.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.