Facebook

Ošklivit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu ošklivit se.

Význam: Ošklivit se znamená chovat se hrubě nebo vulgárně, ukazovat na někoho nebo na něco s nelibostí nebo odmítáním.

být protivný

Být protivný znamená být nevychovaný, drzý, nepříjemný a zlý.

být odporný

Být odporný znamená být velmi nevhodný, odporující všem dobrým mravům nebo zásadám.

hnusit se <co komu>

Hnusit se: představovat si něco odporuplného, nechutného nebo odpudivého o někom nebo něčem.

Podobná synonyma

dát <komu> (titul)

Udělit někomu titul či jinou poctu.

naznačit <co komu>

Naznačit znamená dát najevo, naznačovat, nastínit.

uložit <co komu>

Uložit znamená přidělit nebo dát někomu něco pro uchování.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

vykrást <komu> (byt)

Vykrást byt někoho: odcizit majetek z cizího domu silou nebo podvodem.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

protivný

Protivný = nevrlý, drzý, náladový, nespolehlivý, někdy zlý až zákeřný.

hrozit <komu>

Hrozit znamená dávat najevo, že se něco nebezpečného stane, pokud se neudělá to, co se žádá.

podlézat <komu>

Podlézat znamená účelově se k němu přizpůsobovat a naplňovat jeho požadavky, často v rozporu s vlastními názory.

dát <co komu>

Dát někomu: poskytnout mu cokoliv, co má; předat, přenechat, zaslat či zapůjčit.

předpisovat <co komu>

Předpisovat znamená dávat někomu příkaz, nařízení nebo zákon.

věřit <co komu>

Věřit znamená věřit tomu, že něco je pravdivé, nebo že někdo je důvěryhodný. Je to uznání něčího hodnoty, čestnosti nebo pravdivosti.

dát <komu> za vyučenou

Dát někomu za vyučenou znamená ukončit vzájemnou komunikaci nebo diskusi; vyjádřit, že se s něčím nesouhlasí.

nadávat <komu>

Nadávat znamená používat urážlivá slova k obvinění či kritice dané osoby.

nepovolovat <co komu>

Nepovolovat = odmítnout; zamítnout; zakázat; zakazovat; zabránit.

zavítat <ke komu>

Zavítat je projev zájmu o návštěvu. Znamená to přijít do místa, kde se daná osoba nachází.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

vrátit <co komu>

Vrátit: dát zpět to, co bylo dříve patřilo, nebo co bylo dáno jiné osobě.

dát <komu> (snídani)

Dát snídani znamená poskytnout jídlo k snídani, například čaj, mléko, pečivo nebo ovoce.

vyjevit <co komu>

Vyjevit znamená ukázat, projevit nebo odhalit to osobě .

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

ukřivdit <komu>

Ukřivdit znamená chovat se k němu nespravedlivě, nečestně ho ošidit a podvést.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se znamená přibližovat se k někomu, aby byla lepší a bližší spolupráce.

poskytnout <komu> výhodu

Dát něco, co mu přinese výhodu nebo užitek.

půjčit <co komu>

Půjčit: poskytnout něco druhému osobě, často na dobu určitou, s tím, že to bude vráceno.

posmívat se <komu>

Posmívat se znamená se znevažujícím způsobem smát nebo se vysmívat.

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

poslat <koho ke komu>

Poslat = odeslat, zaslat; ke komu = k cílovému adresátovi.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená propustit nebo vyloučit ze zaměstnání či jiného postavení.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.