Facebook

Odezva - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu odezva.

Význam: Reakce na nějakou situaci nebo podnět.

ohlas

Ohlas je reakce na něco, co se stalo nebo bylo řečeno, může být pozitivní nebo negativní.

ozvěna

Ozvěna je zvuková vlna, která se odráží od překážky jako je stěna nebo jiný objekt.

reakce

Reakce je odpověď na nějakou podnětovou situaci, která se projeví slovy či činy.

odpověď

Odpověď je vyjádření, které je poskytnuto na otázku nebo příkaz. Je to reakce, která vyřeší problém nebo poskytne informace.

účinek

Účinek je pozitivní nebo negativní dopad nebo výsledek jedné nebo více činností.

dojem

Dojem je subjektivní či objektivní postoj nebo pocit k něčemu, co jsme vystavěli po krátkém kontaktu.

efekt

Efekt je změna, která nastane po provedení určitého činu, případně po uvedení do pohybu určitých událostí.

ozvuk

Ozvuk je odraz zvuku od předmětů, např. od stěn, což způsobuje změnu jeho intenzity a délky.

odezva

Reakce na podnět, akce nebo událost.

Podobná synonyma

ohlas (slávy)

Ohlas je odezva, která přichází na něco, co bylo uděláno, řečeno, nebo vykonáno, a může být buď pozitivní nebo negativní.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

dojem (vybavený)

Dojem je první nebo rychle vyvíjející se subjektivní pocit nebo představa o něčem, co člověk zažívá.

mít účinek

Mít účinek znamená vyvolat nebo přímo ovlivnit výsledek či situaci.

dělat dojem

Dělat dojem: vyvolat určitý dojem, působit na druhé silným dojmem nebo zanechat pozitivní dojem.

odezva (na podnět)

Reakce (na podnět); zpětná vazba, reakční doba.

okamžitý (reakce)

Ihned; rychlá, neodkladná reakce.

dojem (silný)

Silný dojem je intenzivní a hluboký vjem nebo pocit, který zůstává dlouho po jeho zažití.

mít ohlas

Mít ohlas znamená mít vliv, zaznamenat pozitivní odezvu a být úspěšný.

ohlas (doby)

Odraz reakce veřejnosti na určitou událost nebo zprávu.

mít dojem

Mít dojem znamená mít základní nebo silné dojmy z něčeho na základě vnímání nebo zkušenosti.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

reakce (chemická)

Chemická reakce je proces, při kterém se vytvářejí nové látky z již existujících látek.

stoupenec reakce

Stoupenec je někdo, kdo přijímá a podporuje názory, zásady nebo cíle.