Facebook

Odejít - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu odejít.

Význam: Odejít: zanechat místo, opustit pozici, ukončit přítomnost.

vzdálit se (chůzí)

Odejít, odejít pryč, odcházet, odsunout se, odstoupit, ustoupit.

přijít

Přijít: dorazit, přijet, přicházet, objevit se, nastat, vystoupit.

opustit (muže n. ženu)

Opustit znamená fyzicky nebo emocionálně odloučit se od muže nebo ženy.

umřít

Umřít znamená přestat žít, vyprázdnit se, ztratit duši.

zesnout

Zesnout znamená umřít, odejít ze života.

odebrat se

Odebrat se: odstranit se, odejít, opustit místo nebo situaci.

zaniknout

Zaniknout znamená zmizet, ztratit se, být nenávratně ztracen nebo zahojen.

minout (zima)

Minout zimu znamená, že čas se rychle ubíhá a příroda se připravuje na jaro.

přestat

Ukončit, zastavit, zrušit nebo odmítnout.

vytratit se

zmizet, ztratit se, zaniknout, být neviditelným.

pokazit se (motor)

Pokazit se (motor): selhání motoru, které způsobí, že nebude fungovat správně.

polámat se

Polámat se znamená roztrhnout tělesnou část nebo předmět, obvykle v důsledku silného nárazu.

přestat fungovat

Ukončit provoz; přestat fungovat, být nefunkční, nečinný, nespuštěný.

kleknout

Kleknout znamená pokleknout nebo usadit se na kolena, často v modlitbě nebo při uznání autority.

rozloučit se

Rozloučit se znamená ukončit setkání, rozloučit se s někým nebo s něčím a rozchodit se.

poroučet se

Poroučet se znamená opustit něco, ať už místo nebo situaci, a přestat se o něj starat.

Podobná synonyma

pokazit si to <u koho>

Pokazit si to znamená provést něco, co se nepovede a následně způsobit škodu nebo ostudu dotyčné osobě.

vzdálit se (od tématu)

Vzdálit se znamená odstranit nebo změnit fyzickou vzdálenost mezi lidmi nebo věcmi.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

oplodnit (ženu)

Oplodnit znamená oplodnit ženu oocytem, aby mohla otěhotnět.

přijít <na co>

Přijít na co: přijít k danému cíli, dostat se k něčemu, dosáhnout výsledku.

vydat plody

Vydat plody znamená dosáhnout očekávaných výsledků po investici úsilí nebo času.

pokazit <co>

Zničit, zhoršit, změnit k horšímu.

vzdálit se

Odejít, oddálit se, vzdalovat se, odcházet, ustupovat, zdaleka se vzdálit.

přijít blíž

Zintenzivnit vztah, zvýšit interakci a blíže se poznat.

přijít (zima)

Přijít = příchod zimy, kdy teplota klesá a příroda přechází do zimního spánku.

přestat <co> (dělat)

Ukončit činnost, prestavit (co).

zaniknout <v čem>

Zaniknout je vyhynout, zmizet úplně, přestat existovat.

přestat soptit

Ukončit kouření cigaret; přestat si ubližovat kouřením.

minout

Minout znamená zcela přehlédnout nebo obcházet, zapomenout na něco, či něco opomíjet.

zima

Zima je období chladného počasí s nízkými teplotami, které trvá obvykle od prosince do února.

polámat <co>

Polámat: rozbít, zlomit až na kousky.

pohybovat se (chůzí)

Pohybovat se znamená cestovat pohybem těla, obvykle chůzí.

rachotit (motor)

Rachotit znamená hlučně pracovat, zejména pro motor, například při spalování paliva.

začínat fungovat (motor)

Začínat fungovat (motor): nastartovat, aby motor začal běžet.

vzdálit

Odstranit se fyzicky nebo emocionálně; být dál nebo odstranit něco mezi dvěma osobami.

poroučet <komu>

Poroučet znamená uložit někomu nějakou povinnost, kterou musí splnit.

minout (cíl)

Minout je dosáhnout cíle mimo cílovou oblast, obvykle myšleno ve smyslu fyzického pohybu.

spustit (motor)

Spustit motor je zapnout jeho pohon, aby mohl běžet.

přijít včas

Přijít včas znamená dorazit na místo předem stanoveného setkání nebo události v přesně stanovený čas.

pokazit

Pokazit: způsobit selhání, poruchu nebo poškození; znehodnotit.

opustit tento svět

Umřít; odejít na věčnost; opustit tento svět; přestat existovat.

fungovat

Fungovat znamená úspěšně a správně plnit funkci, cíl nebo účel.