Facebook

Neprostupný - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu neprostupný.

Význam: Neprostupný je bezpečný, neprůchodný, neprodyšný, neproniknutelný, nedobytný.

nepřístupný

Nepřístupný je termín označující věc, osobu nebo místo, které je pro veřejnost z nějakého důvodu zakázáno.

neprůchodný

Neprůchodný: nepovolující průchod, nedovolující projít, neprostupný.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

neproniknutelný

Neviditelný, nedostupný, nenarušitelný; neproniknutelný znamená neproniknutelnost, schopnost čeho nebo něčeho odolávat jakémukoliv druhu útoku nebo zásahu.

prostupný

Prostupný je označení pro něco, co je schopné proniknout skrz, protože má malou velikost nebo slabou strukturu.

průchodný

Průchodný je pojem označující snadnou propustnost něčeho, např. plynů, tekutin, světla nebo zvuku.

Podobná synonyma

tajemný

Tajemný je charakterizován jako tajuplný, záhadný, neproniknutelný nebo nejasný.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

pohled

Pohled je pohled na něco, dívání se na něco; pohled je také zobrazení něčeho, jako je popis nebo úvaha o něčem.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

zaměřit <na co> (pohled)

Soustředit se na něco; zaměřit pozornost na daný předmět nebo problém.

ulpět (pohled)

Ulpět znamená držet pevně pohled na něco, jako byste byli fascinováni čím nebo někým; pozorně se dívat.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.