Facebook

Nejméně - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nejméně.

Význam: Nejméně znamená nejnižší množství, což je méně než jiné množství.

přinejmenším

Přinejmenším znamená "alespoň, nejméně", což se obyčejně používá pro vyjádření minimálního množství nebo úrovně.

když ne jinak

Když ne jinak: jiná alternativa, jiný způsob.

nanejméně

Nanejméně znamená "alespoň, nejméně, minimálně".

nanejmíň

Nanejmíň je zkratka pro nejméně, což znamená "co nejméně".

alespoň

Alespoň znamená „nejméně“ nebo „alespoň tolik“. Užívá se k vyjádření minimálního požadavku či očekávání.

nejvíce

Nejvíce: největší množství, nejvyšší úroveň, nejlepší výsledek.

nejvíc

Nejvíc označuje nejvyšší úroveň, největší množství nebo nejvyšší stupeň.

Podobná synonyma

i když

I když je to obtížné, je to stále možné. Je to způsob, jak se vyhnout nebo překonat překážky.

jinak

Jinak je synonymem pro „jiným způsobem“ nebo „z jiného úhlu pohledu“. Znamená to, že se něco dělá jinak než obvykle.

ocenit (jinak)

Vyjádřit pozitivní hodnocení, pochválit a projevit uznání.

tvářit se (jinak)

Tvářit se jinak znamená chovat se, mluvit nebo vypadat tak, aby odpovídalo něčemu jinému, než je skutečnost.

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.

když

Když je vyjádření časového členu ve větě, znamená to, že se situace děje nebo stane v daném čase.

jinak myslící

Jinak myslící: schopnost vnímat a uvažovat z pohledu různých perspektiv, aby se dosáhlo nových poznatků a zlepšení.

pokaždé, když

Pokaždé: vždy, při každé příležitosti, vždycky, všude, v každém případě.

i když - i když

I když je ve spojení s dalšími slovy, i když znamená "přestože", nebo "ačkoliv".