Facebook

Přinejmenším - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu přinejmenším.

Význam: Přinejmenším znamená "alespoň, nejméně", což se obyčejně používá pro vyjádření minimálního množství nebo úrovně.

nejméně

Nejméně znamená nejnižší množství, což je méně než jiné množství.

když ne jinak

Když ne jinak: jiná alternativa, jiný způsob.

alespoň

Alespoň je slovo používané pro zdůraznění minimálního požadavku nebo částky, např. "alespoň jedna hodina".

nejmíň

Nejmíň je nejnižší možná velikost, množství, počet nebo intenzita.

nanejméně

Nanejméně znamená nejméně, nejnižší možné nebo nejmenší množství; nejnižší bod nebo úroveň.

nanejmíň

Zkrátit nebo omezit na minimální množství nebo rozsah.

Podobná synonyma

když

Když je vyjádření časového členu ve větě, znamená to, že se situace děje nebo stane v daném čase.

ocenit (jinak)

Vyjádřit pozitivní hodnocení, pochválit a projevit uznání.

jinak

Jinak je synonymem pro „jiným způsobem“ nebo „z jiného úhlu pohledu“. Znamená to, že se něco dělá jinak než obvykle.

i když

I když se může zdát, že situace není příznivá, zvažujte všechna možná řešení.

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.

tvářit se (jinak)

Tvářit se jinak znamená chovat se, mluvit nebo vypadat tak, aby odpovídalo něčemu jinému, než je skutečnost.

jinak myslící

Jinak myslící: schopnost vnímat a uvažovat z pohledu různých perspektiv, aby se dosáhlo nových poznatků a zlepšení.

i když - i když

I když je ve spojení s dalšími slovy, i když znamená "přestože", nebo "ačkoliv".

pokaždé, když

Pokaždé: vždy, při každé příležitosti, vždycky, všude, v každém případě.