Facebook

Nechtěný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nechtěný.

Význam: Význam slova nechtěný je nechtící, nevyžadovaný nebo odmítaný; nežádoucí nebo nepříjemný.

mimovolný

Mimovolný popisuje akci nebo reakci, která se děje automaticky, bez vědomí nebo úmyslu.

bezděčný

Bezděčný znamená, že člověk není schopen cíleného a vědomého konání, jsou to nevědomé pohyby.

spontánní

Spontánní znamená něco neplánovaného, improvizovaného nebo přirozeného.

samovolný

Samovolný se vztahuje k něčemu, co se děje bez přímého zásahu člověka; ve smyslu nezáměrného, neovlivněného a neregulovaného.

neúmyslný

Neúmyslný znamená nedobrovolný, nechtěný, nezáměrný.

přirozený

Přirozený znamená přírodní, autentický, vycházející z přírodních zákonů nebo instinktů.

nenucený

Nenucený: nenásilný, přirozený; volný od formálního nebo zamlženého jednání.

nestrojený

Neupravený, autentický, pravdivý; upřímný, nezkreslený, přirozený.

nezáměrný

Význam slova nezáměrný je něco, co se stalo náhodou, bez úmyslu nebo očekávání. To znamená, že nebylo cíleně plánováno nebo předvídáno.

náhodný

Náhoda je situace či událost, která se stane náhle a jejíž výsledek je neznámý nebo nečekaný.

úmyslný

Význam slova úmyslný je předvídatelný, přizpůsobitelný nebo schválený; činěný úmyslně nebo s úmyslem; plánovaný; promyšlený.

Podobná synonyma

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

náhodný (střela)

Náhodný: nezáměrný, nespontánní, neplánovaný, nepředem určený.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.