Facebook

Náhodný (střela) - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu náhodný (střela).

Význam: Náhodný: nezáměrný, nespontánní, neplánovaný, nepředem určený.

bloudící

Bloudění je činnost, kdy člověk neví, kam jde, a jeho pohyb nemá smysl ani cíl.

zmatený

Zmatený: nejednoznačný, stav neschopnosti pochopit nebo se vyrovnat s něčím; zmatené myšlenky nebo pocity.

chybný

Chybný je to, co se neliší od norem a očekávání, ale není správné nebo platné.

mylný

Mylný je chybný, nepřesný, nesprávný.

scestný

Nesprávný, chybný, nepřesný, mylný, neoprávněný.

nesprávný

Nesprávný: neodpovídající standardům nebo správnému postupu, nevhodný nebo chybný.

odchylný

Odchylný znamená rozdílný, vybočující z běžného průměru nebo norem.

pravý

Správný, skutečný, autentický; opak levého nebo nepravého.

zbloudilý

Zbloudilý znamená ztracený, obvykle na místě, které není známé nebo neznámé.

kacířský

Kacířský odkazuje na názory nebo činnosti, které jsou odlišné od oficiálních náboženských učení.

pravověrný

Pravověrný je někdo, kdo se řídí pravidly a zákony a je věrný tradicím, zvykům a náboženství.

toulavý

Toulavý je označení pro většinou nezvířata, kteří se stále pohybují a nacházejí nová místa k životu.

potulný

Potulný je termín používaný k označení osob, které jsou bezdomovci, cestují nebo žijí v přechodném ubytování.

těkavý

Těkavý je označení pro chemické látky, které se vylučují během míchání, ohřívání nebo protírání.

Podobná synonyma

být zmatený, popletený

Byt zmatený nebo popletený znamená být zmatený nebo ztracený ohledně situace nebo okolností.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

být zmatený

Být zmatený znamená být zmatený, nechápající, zmatený, zmatený, bezradný a zmatený.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

v pravý čas

V pravý čas znamená včas, nebo vhodný čas; činění něčeho správně a vhodně ve správnou dobu.

toulavý (pes)

Toulavý pes je domácí zvíře, které se pohybuje po ulicích, hledá jídlo a může ublížit lidem. Nejsou chovány, jsou vystaveny riziku a mají nedostatek potravy a péče.