Facebook

Náhodný - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu náhodný.

Význam: Náhoda je situace či událost, která se stane náhle a jejíž výsledek je neznámý nebo nečekaný.

nahodilý

Nahodilý: příhodný, náhodný, náhodou, bez záměru, náhodný výběr.

arbitrární

Přísně rozhodnutí nebo jednání, které je založeno na názoru nebo libovůli bez ohledu na zákon nebo logiku.

neočekávaný

Neočekávaný: překvapivý, nečekaný, náhle se objevující, neplánovaný.

nepředvídaný

Nepředvídaný: neočekávaný, neplánovaný, nezjistitelný dopředu; nečekaný, neznámý, nenadálý.

neúmyslný

Neúmyslný znamená dělat něco nevědomky, nevědomě, bez záměru nebo cíle.

nechtěný

Význam slova nechtěný je nechtící, nevyžadovaný nebo odmítaný; nežádoucí nebo nepříjemný.

nezáměrný

Význam slova nezáměrný je něco, co se stalo náhodou, bez úmyslu nebo očekávání. To znamená, že nebylo cíleně plánováno nebo předvídáno.

bezděčný

Význam slova bezděčný je "nevědomý, nevědomky činěné, neúmyslné". Je to stav nebo čin, který je prováděn bez úmyslu nebo záměru.

úmyslný

Význam slova úmyslný je předvídatelný, přizpůsobitelný nebo schválený; činěný úmyslně nebo s úmyslem; plánovaný; promyšlený.

Žádná další podobná synonyma k náhodný jsme nenašli.