Facebook

Náznakový - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu náznakový.

Význam: Náznakový: aluzivní, naznačující skrytý význam, s jemnými narážkami.

náznakovitý

Náznakovitý se odkazuje na to, co je nejasné, neúplné nebo skryté. Je to spojeno s něčím, co je naznačeno, ale nevyjádřeno přímo.

symbolický

Symbolický označuje něco, co má hlubší nebo abstraktní význam, který je navázán na známé objekty či jejich vlastnosti.

signální

Signální je adjektivum označující něco, co upozorňuje nebo vyžaduje pozornost. Označuje to, co je významné, zřetelné nebo významné.

Podobná synonyma

symbolický zápis

Symbolický zápis je způsob zaznamenávání informací pomocí symbolů. Je to forma abstraktního zápisu, který může být snadno interpretován a používán pro výpočetní účely.

signální výtisk

Signální výtisk je první vytištěná kopie dokumentu, která je nutná pro vytvoření následných verzí.