Facebook

Symbolický - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu symbolický.

Význam: Symbolický označuje něco, co má hlubší nebo abstraktní význam, který je navázán na známé objekty či jejich vlastnosti.

náznakovitý

Náznakovitý se odkazuje na to, co je nejasné, neúplné nebo skryté. Je to spojeno s něčím, co je naznačeno, ale nevyjádřeno přímo.

signální

Signální je adjektivum označující něco, co upozorňuje nebo vyžaduje pozornost. Označuje to, co je významné, zřetelné nebo významné.

znakový

Znakový je určeno pro vyjádření věcí pomocí písmen, čísel, symbolů nebo grafických znaků.

obrazný

Obrazný význam je vyjadřován přes metaforu, obraz, přímou nebo nepřímou aluzi, aby byly vyjádřeny abstraktní myšlenky nebo pocity.

ikonický

Ikonický se vztahuje k něčemu, co je typické, známé nebo významné.

Podobná synonyma

signální výtisk

Signální výtisk je první vytištěná kopie dokumentu, která je nutná pro vytvoření následných verzí.

symbol (obrazný)

Symbol je obraz, znak nebo představa, která představuje něco jiného než její fyzická podoba.