Facebook

Signální - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu signální.

Význam: Signální je adjektivum označující něco, co upozorňuje nebo vyžaduje pozornost. Označuje to, co je významné, zřetelné nebo významné.

náznakovitý

Náznakovitý se odkazuje na to, co je nejasné, neúplné nebo skryté. Je to spojeno s něčím, co je naznačeno, ale nevyjádřeno přímo.

symbolický

Symbolický označuje něco, co má hlubší nebo abstraktní význam, který je navázán na známé objekty či jejich vlastnosti.

návěstní

Návěstní je signál, který upozorňuje na přítomnost nebo blížící se událost.

náznakový

Náznakový odkazuje na naznačení nebo naznačení něčeho, malé náznaky či narážky, které mohou být zjevné, avšak nejsou zcela konkrétní.

Podobná synonyma

symbolický zápis

Symbolický zápis je způsob zaznamenávání informací pomocí symbolů. Je to forma abstraktního zápisu, který může být snadno interpretován a používán pro výpočetní účely.