Facebook

Namáhat se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu namáhat se.

Význam: Namáhat se znamená snažit se vynaložit úsilí, abych dosáhl nějakého cíle.

pachtit se

Pachtit se znamená snažit se o něco usilovně, cílevědomě a systematicky.

lopotit se

Lopotit se znamená prožívat fyzickou nebo psychickou únavu, úsilí nebo obtížnou situaci.

dřít se

Dřít se znamená usilovně pracovat, snažit se dosáhnout něčeho úsilím a vytrvalostí.

snažit se <o co>

Snažit se znamená usilovat o něco, co se snažíme dosáhnout, věnovat úsilí a energii, abychom dosáhli cíle.

usilovat

Usilovat znamená pevně se snažit dosáhnout cíle silou vůle, zdravou vůlí a odhodláním.

přičiňovat se

Přičiňovat se znamená aktivně se zapojovat do něčeho, podílet se na něčem, angažovat se.

obtěžovat se (jít kam)

Obtěžovat se znamená vykonávat náročnou nebo obtížnou aktivitu nebo cestovat na určité místo.

honit se

Honit se znamená zrychleně a pod tlakem spěchat, často na něčem usilovat.

Podobná synonyma

dřít

Dřít je namáhavá fyzická práce; obecně se používá pro silnou snahu nebo úsilí vykonávat něco.

snažit se vetřít

Snažit se vetřít znamená pokusit se vejít do něčeho, aniž by to bylo viditelné nebo odhalené.

pachtit se <s čím>

Pachtit se znamená intenzivně se snažit o něco, dělat to velmi pečlivě a trpělivě.

usilovat <o co>

Usilovat znamená snažit se cíleně o něco, pečlivě a úporně pracovat, aby člověk dosáhl daného cíle.

snažit se

Usilovat o něco, dělat vše pro dosahování cíle; být aktivní, přemýšlet o možnostech a trpělivě pracovat na dosažení cíle.

honit

Honit znamená rychle běžet nebo jít, aby se dostalo za něco nebo člověk unikl.

lopotit

Lopotit znamená namáhavě pracovat, fyzicky se namáhat.

obtěžovat

Obtěžovat znamená opakovaně provádět něco, co druhého osobu obtěžuje nebo trápí.

honit <koho>

Honit je vyjádření pro pronásledování druhé osoby, aby dosáhla/zabránila něčemu nebo unikla/dostala se do něčeho.

obtěžovat se

Obtěžovat se znamená příliš se starat nebo zabývat se něčím, často k něčemu, co je bezvýznamné, nebo se zbytečně snažit o něco, co není možné.

snažit se uhodnout

Pokusit se dosáhnout určitého cíle, vynaložit úsilí pro dosažení výsledku.

obtěžovat <koho>

Pokoušet se oslovit, obtěžovat nebo rušit bez jeho souhlasu.

snažit se nepotkat <koho>

Vyhýbat se někomu, aby se nestalo něco nepříjemného nebo nepříjemných situací.

dřít se <s čím>

Dřít se: intenzivně, důsledně a systematicky pracovat na něčem.

přičiňovat

Přičiňovat se znamená angažovat se v něčem, přispívat k výsledku či úspěchu.