Facebook

Honit se - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu honit se.

Význam: Honit se znamená zrychleně a pod tlakem spěchat, často na něčem usilovat.

stíhat

Stíhat znamená usilovat o dosažení něčeho nebo zastavení něčeho, být v přímém závodě času nebo prostoru.

chytat

Chytat: zachytit, ulovit, zmocnit se, získat, vyčíhat.

pracovat (usilovně)

Vynaložit úsilí na nějakou činnost nebo zaměstnání, aby se výsledky dosáhly.

pachtit se

Pachtit se znamená intenzivně a systematicky se věnovat nějaké činnosti, aby byl dosažen požadovaný cíl.

štvát se

Štvát se znamená projevovat silnou negativní emoci, jako je hněv nebo zloba.

vychloubat se

Vychloubat se znamená chovat se příliš sebejistě a sebevědomě, často s přehnanou chytrostí a přehnanou důležitostí.

vytahovat se

Vytahovat se znamená uniknout nebo se rychle dostat z nebezpečné nebo nepříjemné situace.

chvástat se

Chvástat se znamená vychvalovat se, chlubit se svými úspěchy, zásluhami nebo schopnostmi.

běhat se (fena)

Běhat se (fena): procházet se, objevovat okolí, být venku a venčit se.

namáhat se

Namáhat se znamená snažit se vynaložit úsilí, abych dosáhl nějakého cíle.

dřít se

Dřít se znamená mít velkou snahu o něco usilovat; být odhodlaný, pilný a statečný.

Podobná synonyma

běhat za holkami

Pokusit se udělat zájem o ženy; cítit se přitahován k nim a usilovat o jejich pozornost.

pracovat (stroj)

Provádět úkoly, které jsou požadovány od stroje, aby dosáhl svého cíle.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

dřít

Pracovat intenzivně a s velkým nasazením, vynaložit veškerou energii a úsilí.

pracovat

Pracovat znamená provádět činnosti, které jsou spojené s výkonem práce, která může být fyzická nebo intelektuální.

štvát

Štvát znamená hněv nebo vztek, který vyvolává nebo vyvolává vášnivou reakci nebo neřízenou agresi.

stíhat (zloděje)

Stíhat zloděje znamená postavit je před soud a trestat je za jejich trestný čin.

pachtit se <s čím>

Pachtit se znamená intenzivně se snažit o něco, dělat to velmi pečlivě a trpělivě.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

pracovat (ve státní službě)

Pracovat ve státní službě znamená vyvíjet úsilí, abychom dosáhli cílů stanovených státem.

vytahovat

Vytahovat znamená vyndávat nebo extrahovat něco z čehokoli.

běhat (za děvkami)

Běhat za děvkami znamená provádět sexuální aktivity s prostitutkami.

pracovat (čile)

Provádět fyzickou nebo intelektuální činnost pro zisk, výdělek nebo užitek.

štvát <proti komu>

Štvát znamená bojovat, útočit, vzbouřit se proti někomu nebo něčemu.

běhat

Běhat je fyzická aktivita, která spočívá v pohybu nohou přes půdu rychlostí vyšší než chůze. Může být prováděno pro rekreační účely, pro zdraví, pro sport a pro dopravu.

pracovat v ordinaci

Pracovat v ordinaci znamená vykonávat různé lékařské a administrativní činnosti v lékařském zařízení.