Facebook

Naléhavý - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu naléhavý.

Význam: Naléhavý znamená okamžité, akutní, důležité a naléhavé. Označuje situaci, která vyžaduje okamžitou pozornost a akci.

důrazný

Silně zdůrazňující, zdůrazňující důležitost; vyžadující vážné a okamžité pozornost.

neodkladný

Neodkladný znamená okamžitý, nutný, naléhavý, okamžitě vykonatelný nebo též naléhavý.

neodbytný

Nápadný, otravný, dotěrný, vytrvalý; neodbytný znamená, že se s něčím nedá snadno se vyrovnat.

urgentní

Urgentní se vztahuje k naléhavosti, která je potřeba a je okamžitá. Je to stav, který vyžaduje okamžitou akci.

pilný

Pilný člověk je aktivní, vytrvalý a zodpovědný. Při svých úkolech je systematický a dbá na detail.

aktuální

Aktuální: Současný, mající vztah k současnosti; platný, nejnovější, aktualizovaný.

akutní

Akutní znamená naléhavé nebo náhlé, obvykle označuje stav, který je vyžaduje okamžitou pozornost.

snažný (prosba)

Snažný je požadavek či prosba, která je naléhavá a vyžaduje okamžité a intenzivní zájem.

úpěnlivý

Úpěnlivý znamená vášnivou a naléhavou prosbou o něco.

důtklivý

Důtklivý znamená pečlivý, odpovědný a vnímavý, zvláště pokud jde o uctívání, dodržování nebo poslušnost.

tíživý

Tíživý vyjadřuje pocit těžkosti, závažnosti nebo obtížnosti. Označuje situaci, která je náročná, nepříjemná nebo těžkopádná.

tísnivý

Tísnivý se označuje jako stav, kdy se člověk cítí zahlcený či zatížený danou situací.

závažný

Závažný je vážný, významný, závažný, odpovědný nebo důležitý; často se používá pro situace, které jsou vážné nebo mají důležité důsledky.

důležitý

Důležitý je něco, co má významný vliv nebo závažné následky; je nezbytné pro uskutečnění něčeho.

významný

Významný je něco důležitého nebo znamenitého, důležitého kvůli něčemu nebo někomu.

Podobná synonyma

pilný (telegram)

Pilný: pracovitý, zodpovědný, pečlivý, náročný na sebe.

být urgentní

Urgentní je naléhavý a okamžitý, vyžadující okamžité jednání nebo řešení.

důležitý (úkol)

Důležitý úkol je úkol, který je nutné splnit a má vážné důsledky, pokud se neprovede.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

životně důležitý

Životně důležitý: nezbytný pro život, nutný pro přežití, nepostradatelný.

důležitý (v dějinách)

Důležitý: Určuje významnou událost, která má dlouhodobý dopad na historii.

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

snažný

Snažný znamená intenzivní, energický, naléhavý, odhodlaný. Je to vyjádření silné touhy, žádosti či naléhavosti.

prosba k (Bohu)

Prosba k Bohu je důvěrné modlitba, ve které se člověk obrací na Boha se svými prosbami a díky.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.