Facebook

Důrazný - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu důrazný.

Význam: Silně zdůrazňující, zdůrazňující důležitost; vyžadující vážné a okamžité pozornost.

průbojný

Průbojný je přídavné jméno označující schopnost rychle a úspěšně dosahovat cílů a vyřešit problémy.

bojovný

Bojovný je schopný odhodlaně bojovat a odolávat překážkám. Je odvážný, energický a odhodlaný.

pádný

Pádný označuje něco, co je silné, důvěryhodné a logické.

energický

Energický se obvykle používá k popisu osoby, která je aktivní, plná energií a sebevědomí a má tendenci být vždy v pohybu.

naléhavý

Naléhavý znamená okamžité, akutní, důležité a naléhavé. Označuje situaci, která vyžaduje okamžitou pozornost a akci.

Podobná synonyma

být naléhavý

Být naléhavý znamená přijímat akce bez zbytečného odkladu; je to důraz na důležitost, rychlost a důslednost.

naléhavý (záležitost)

Naléhavý znamená důležitý, okamžitě vyžadující pozornost a rychlou akci.

pádný (důkaz)

Pádný (důkaz) znamená důkaz, který je dostatečný a relevantní pro podporu argumentu či tvrzení.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

ozvat se energicky

Reagovat silně, s intenzitou, s plnou vášní.

energický člověk

Energický člověk je dynamický, silný, cílevědomý a odhodlaný, který se snaží dosáhnout svých cílů.