Facebook

Mrznout - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu mrznout.

Význam: Mrznout znamená rychle a silně se ochlazovat, až k bodu mrazu, což může být nebezpečné.

tuhnout (mrazem)

Tuhnout (mrazem) znamená, že se něco stává pevným a tvrdým díky nízkým teplotám.

trpět zimou

Být vystaven hladovému a chladnému počasí, často v nevhodných oděvech.

tvrdnout

Tvrdnout znamená: přecházet z něčeho měkkého na tvrdší stav, nebo se odmítat podřídit něčemu.

měknout

Měknout je pomalé snižování tvrdosti nebo pevnosti něčeho, obvykle po zahřátí nebo působením vlhkosti.

Podobná synonyma

trpět

Trpět znamená zažívat fyzické a/nebo psychické utrpení nebo bolest; prožívat utrpení způsobené útrapami, těžkostmi či špatnou situací.

tuhnout

Tuhnout znamená stávat se pevným nebo tvrdým, obvykle jako výsledek chladu nebo chemické reakce.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

trpět újmu

Trpět újmu znamená způsobit si škodu, zranění nebo utrpět škodu, zranění nebo újmu na osobě či majetku.

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.

třást se (zimou)

Třepotání těla způsobené zimou, pocitem chladu a napětím.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.

tvrdnout (na povrchu)

Tvrdnout: proces kdy se něco stává tvrdším a pevnějším na povrchu.

tuhnout (nohy)

Přestat se pohybovat a stát pevně na místě, jako by bylo možné se zastavit časem.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.