Facebook

Tuhnout (mrazem) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu tuhnout (mrazem).

Význam: Tuhnout (mrazem) znamená, že se něco stává pevným a tvrdým díky nízkým teplotám.

trpět zimou

Být vystaven hladovému a chladnému počasí, často v nevhodných oděvech.

Podobná synonyma

trpět

Trpět znamená zažívat utrpení, nepohodu, bolest nebo zklamání.

trpět újmu

Trpět újmu znamená způsobit si škodu, zranění nebo utrpět škodu, zranění nebo újmu na osobě či majetku.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

třást se (zimou)

Třepotání těla způsobené zimou, pocitem chladu a napětím.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.