Facebook

Tuhnout (mrazem) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu tuhnout (mrazem).

Význam: Tuhnout (mrazem) znamená, že se něco stává pevným a tvrdým díky nízkým teplotám.

trpět zimou

Být vystaven hladovému a chladnému počasí, často v nevhodných oděvech.

Podobná synonyma

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

trpět

Trpět znamená zažívat utrpení, nepohodu, bolest nebo zklamání.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

třást se (zimou)

Třepotání těla způsobené zimou, pocitem chladu a napětím.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.

trpět újmu

Trpět újmu znamená způsobit si škodu, zranění nebo utrpět škodu, zranění nebo újmu na osobě či majetku.