Facebook

Měknout - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu měknout.

Význam: Měknout je pomalé snižování tvrdosti nebo pevnosti něčeho, obvykle po zahřátí nebo působením vlhkosti.

rozehřívat se

Rozehřívat se znamená zahřívat se, neboť se tím předchází zranění a následnému zhoršení výkonu.

tát

Tát je slangové slovo pro otce nebo otcovskou figuru. Označuje autoritu, lásku a vůdcovství, které je základem rodiny.

tvrdnout

Tvrdnout znamená být neoblomný/a, stát si za svým rozhodnutím, odolávat nátlaku ať už zvenčí nebo uvnitř.

tuhnout

Tuhnout znamená zpomalit pohyb a pozastavit se, postupovat s opatrností a být ostražitý.

jihnout

Jihnout se znamená uhnout nebo ucouvnout z obav nebo respektu.

podléhat dojetí

Ustoupit emočnímu záchvatu nebo něčemu, čím se silně ovlivňuje.

mrznout

Mrznout znamená rychle a silně se ochlazovat, až k bodu mrazu, což může být nebezpečné.

Podobná synonyma

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

dojetí

Slovo dojetí je emoční stav, který může být vyvolán radostí, smutkem, vzrušením, úžasem, hrdostí nebo třeba soucitem.

tuhnout (nohy)

Přestat se pohybovat a stát pevně na místě, jako by bylo možné se zastavit časem.

podléhat

Podléhat znamená odevzdat se moci jiné osoby nebo situace, být jí odkázán nebo se jí řídit.

rozehřívat (pec)

Rozehřívat (pec) znamená zahřívat pec na požadovanou teplotu a udržovat ji po požadovanou dobu.

rozehřívat

Předehřívat, zahřívat, stimulovat, rozproudit nebo aktivovat něco nebo někoho.

tuhnout (mrazem)

Tuhnout (mrazem) znamená, že se něco stává pevným a tvrdým díky nízkým teplotám.

tvrdnout (na povrchu)

Tvrdnout: proces kdy se něco stává tvrdším a pevnějším na povrchu.

podléhat (alkoholu)

Podléhat znamená vystavit se vlivu, být jím ovlivněn, být mu podřízený. V případě alkoholu to znamená vystavit se návyku a závislosti.