Facebook

Způsob provedení díla (uměleckého) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu způsob provedení díla (uměleckého).

Význam: Způsob provedení díla je konkrétní technika, kterou umělec používá k vyjádření svého umění.

účet

Účet je finanční záznam, který eviduje všechny transakce, které se týkají peněz nebo majetku.

písemný doklad (o platbě)

Písemný doklad je dokument potvrzující provedenou platbu.

Podobná synonyma

materiál (písemný)

Materiál je látka, informace nebo data, které mohou být použity k vytvoření výsledku.

výpad (písemný)

Výpad je ostře formulovaný názor, kritika či varování, které má zpravidla cíl upozornit na něco nebo někoho v písemné formě.

účet (otevřený)

Účet (otevřený) je finanční doklad, který obsahuje informace o transakcích provedených mezi dvěma stranami.

přidat (jako doklad)

Přidat znamená připojit nějakou informaci, doklad nebo jiný materiál k existujícímu souboru.

doklad

Doklad je písemný, nebo ústní důkaz o skutečnosti, nebo o existenci něčeho.

písemný

Písemný: vyjádřeno písemnou formou; zapsáno, zaznamenáno.

návrh (písemný)

Návrh je písemná iniciativa, která navrhuje konkrétní opatření nebo řešení.

zapravovat (účet)

Zapravovat účet je vyrovnání účtu mezi účastníky obchodu po dokončení transakce.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

vysoký účet

Vysoký účet je dokument, který obsahuje seznam všech zaplacených nebo požadovaných položek.

vyrovnat (účet)

Splatit všechny dluhy a případné zůstatky, aby účet byl zcela vyrovnán.

písemný styk

Komunikace prostřednictvím psaní; písemná forma sdělení nebo konverzace.

doklad (písemný)

Písemný doklad je oficiální dokument sloužící jako důkaz nebo potvrzení určitého skutku, smlouvy nebo transakce.

na účet

Na účet se rozumí účet ve finančním systému, na který se úhrady provádějí a z něhož se platby uskutečňují.