Facebook

Sklidit (ovoce) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu sklidit (ovoce).

Význam: Sklidit ovoce znamená sbírat ovoce z keřů nebo stromů, aby se mohly využít.

otrhat

Otrhat je synonymem pro silné trhání, roztrhání nebo odtržení něčeho.

okartáčovat (koně)

Okartáčovat znamená mechanicky česat srst koně, čistit ji od nečistot a všech nečistot, aby byla lesklá a hladká.

Podobná synonyma

otrhat (rybíz)

Otrhání rybízu znamená sebrat kousky ovoce, které jsou dostatečně uzrálé a odstranit je z keře.

cval (koně)

Cval je klusová chůze koně, kdy se kůň pohybuje s nízkou hlavou, krátkými kroky a ohnutými kolenními klouby.

odsedlat (koně)

Odsedlat koně znamená odstranit sedlo a potřebné výbavy, aby mohl být kůň ponechán ve volnosti.

nasednout (na koně)

Nasednout na koně znamená usednout do sedla a začít s ním jezdit.

pěstovat (koně)

Pěstovat koně znamená chovat je, vytvářet pro ně kvalitní podmínky, starat se o jejich zdraví, chování a pohodu.

otrhat (ovoce)

Otrhat ovoce znamená oddělovat ovoce od stromu či keře silou a záměrně.

brodit (koně)

Brůdit (koně) je metoda překonávání překážek za pomoci koně, která vyžaduje pořádek, koordinaci a disciplínu.

poplašit (koně)

Poplašit koně znamená vyvolat strach nebo úzkost, aby se pohnul nebo změnil směr pohybu.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

zkrotit (koně)

Zkrotit znamená vzdát se odporu a naučit se poslouchat a ovládat své chování.

okovávat (koně)

Okovávat koně znamená připevňovat k nim kovové příčky, zámky nebo kroužky, aby se zabránilo jeho útěku nebo aby se připojil k postroji.

pohánět (koně)

Pohánět znamená využívat k pohybu silu, například koně.

uštvat (koně)

Uštvat koně znamená použít nátlakové pomůcky jako bič nebo štětku, aby se kůň naučil poslouchat.