Facebook

Mísit se - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu mísit se.

Význam: Mísit se znamená přidat se mezi ostatní lidi nebo se zapojit do činností.

křižovat se

Křižovat se znamená udělat kříž, překřížit cestu, vést se proti sobě, mít protichůdné názory.

protínat se

Protínat se znamená vzájemně se překrývat, obcházet se, proplétat se navzájem.

nesouhlasit <s čím>

Nesouhlasit: odmítnout, nesouhlasit s čím, co bylo řečeno nebo učiněno.

odporovat si

Odmítat se podřídit nebo se postavit proti něčemu; odporovat si znamená vymezovat se proti něčemu nebo v něčem trvat.

kombinovat se

Kombinovat se znamená směšovat, spojovat nebo mísit různé věci dohromady, aby se získal nový výsledek.

prolínat se

Přesahovat, míchat se, mísit se, křížit se, přetékat, míjet se.

promíchávat se

Promíchávat se znamená míchat se mezi ostatními lidmi, vstupovat do interakce s ostatními a sdílet názory a informace.

plést se

Plést se znamená být zmatený nebo vyvinout se komplexně, zamotaně.

vkládat se

Vkládat se znamená vložit se do něčeho, aktivně se podílet na činnosti nebo situaci.

vměšovat se

Vměšovat se je vyjadřovat svůj názor nebo se angažovat do něčeho, do čeho nemáte co mluvit.

Podobná synonyma

kombinovat (nápoje)

Kombinovat znamená smíchat různé nápoje a vytvořit tak novou chuť.

odporovat <komu> (drze)

Odmítat příkazy nebo názory druhých, často s drzostí nebo odvahou.

kombinovat

Slovo kombinovat znamená slučovat nebo míchat dvě nebo více částí dohromady pro vytvoření nového celku.

odporovat (zdravému rozumu)

Odporovat znamená vyjádřit nesouhlas, oponovat, postavit se proti čemukoliv (zdravému rozumu).

plést

Plést znamená provádět propletení nití nebo jiných materiálů do předem daného vzoru.

prolínat

Prolínat znamená propojovat se navzájem dvě nebo více prvků, tvořící jeden celek.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

vkládat

Vkládat znamená umísťovat, nahrávat nebo vstupovat něco do čeho či čím.

nesouhlasit (s návrhem)

Nesouhlasit znamená odmítnout návrh.

odporovat

Odporovat znamená postavit se proti něčemu nebo někomu, bránit svůj názor a stavět se na odpor.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

plést se <do čeho>

Plést se je obecný výraz pro komplikované situace, kdy se člověk dostane do zmatku a nedokáže se z něj dostat.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

křižovat

Křižovat znamená procházet nebo cestovat napříč, často mezi dvěma body.

plést (košíky)

Plést znamená uvázat nebo spojit něco jako například košíky, tkaním nebo práci s lany a pletacími jehlami.

míchat

Míchat znamená smíchat různé ingredience dohromady, aby vznikl požadovaný produkt.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.

promíchávat

Promíchávat znamená míchat nebo smíchat různé ingredience, komponenty nebo prvky dohromady.

odporovat <komu>

Odporovat znamená bránit se, mluvit proti, čelit nebo se postavit proti .

vkládat náboj (do pušky)

Vkládat náboj do zbraně: připojit střelivo do zbraně, aby bylo připraveno k výstřelu.

vkládat (peníze)

Vkládat znamená přidávat nebo ukládat peníze do finančního účtu, banky nebo jiného finančního produktu.

odporovat <čemu>

Odporovat znamená vyjadřovat nesouhlas či nesouhlasné stanovisko k něčemu.