Facebook

Mísit (druhy) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu mísit (druhy).

Význam: Smíchat různé druhy, např. předměty, produkty, ingredience, aby se vytvořil nový přípravek.

jít <přes co>

Překonat fyzickou, psychickou nebo symbolickou bariéru.

křižovat

Křižovat znamená procházet nebo cestovat napříč, často mezi dvěma body.

protínat (cestu)

Protínat znamená projíždět něčím, přes něco. Například protínat cestu znamená projet cestou.

mařit (plány)

Mařit plány znamená odmítat jejich uskutečnění, nedovolit jejich realizaci.

hatit

Hatit znamená sabotovat, blokovat, bránit, odmítat, překážet nebo zdržovat něčí úsilí.

překážet <čemu>

Překážet: zabránit něčemu postoupit nebo dosáhnout cíle; představovat přítěž, která brání činnosti.

kolidovat <s čím>

Kolidovat znamená střetávat se nebo konkurovat jeden druhému.

kombinovat

Kombinovat znamená míchat nebo spojovat různé prvky, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

Podobná synonyma

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítnout nebo se bránit čemu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se něčemu znamená zaměřit se na to, usilovat o to a soustředit se na to.

jít přes sebe

Překonat vlastní překážky a obavy, aby člověk dosáhl čeho chce.

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

planý

Planý znamená neúspěšný, nerealizovaný nebo nezdařený.

mařit

Mařit je činit něco s cílem zabránit něčemu, nebo někomu dosáhnout určitého cíle.

podivovat se <čemu>

Podivovat se znamená vyjadřovat překvapení nebo nesouhlas k čemukoli.

vyrazit (na cestu)

Vyrazit znamená začít cestu; opustit místo, ve kterém jste a dát se na cestu.

nalézt (cestu)

Nalézt znamená objevit, zjistit, najít cestu nebo řešení.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést něco nebo někoho na jiné místo; dovést ke konci nebo k úspěchu.

přes

Přes je slovo vyjadřující pohyb a umístění mezi dvěma body, např. přes různé vzdálenosti, přes určité území nebo přes překážku.

protínat se

Protínat se znamená překřížit se, prolínat se, směřovat jeden do druhého.

nasvědčovat <co čemu>

Nasvědčovat znamená poskytovat důkazy pro něco, čemu se člověk přiklání.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená dívat se, sledovat, pozorovat danou situaci nebo událost.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nevzít v úvahu, nezohlednit.

svolit <k čemu>

Svolit znamená souhlasit s něčím nebo dát souhlas k něčemu.

křižovat se

Křižovat se znamená střetnout se, protnout se, překřížit se, narazit se, překážet si navzájem.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená udělat výraz obličeje, který říká, že člověk je překvapen nebo že je to pro něj nečekané.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.